Sökning: "Lisa Sorpola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Sorpola.

  1. 1. Modersmålstöd i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Lisa Sorpola; Linnea Gustavsson; [2014]
    Nyckelord :Modersmål; modersmålstöd; flerspråkighet; sociokulturell;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare främjar utvecklingen för barn med annat modersmål än svenska så att de ska få möjlighet att utveckla flerspråkighet. Studien utgår från den sociokulturella teorin på barns utveckling och behandlar hur barn konstruerar sitt eget lärande. LÄS MER