Sökning: "Lisa Stavenow"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Stavenow.

 1. 1. Omreglering av anställningsavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Stavenow; [2006]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagaren är i princip skyldig att utföra allt arbete som faller inom kollektivavtalets gränser, det vill säga sådant arbete som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Det enskilda avtalet sätter dock de slutgiltiga gränserna. LÄS MER

 2. 2. Ohälsa hos polisen : en explorativ undersökning av riskfaktorer och dess påverkan på mental ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisa Herrman; Emma Stavenow; [2004]
  Nyckelord :poliser; stress; hälsa; arbetsmiljö; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Industrial psychology; Arbetspsykologi; industripsykologi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Earlier psychological research on stress and its complex of problems has identified several factors which have shown a relation with the occurrence of a poorer mental ill-health. In this study some of these factors have been examined in 69 police officers from Stockholm, Lund and Helsingborg. LÄS MER