Sökning: "Lisa Trust"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Lisa Trust.

 1. 1. Kundförtroende inom digital bankverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Envall; Lisa Norgren; [2020]
  Nyckelord :Trust; digitalization; bank; digital banking; risk; relationship; Förtroende; digitalisering; bank; digital bank; risk; relation;

  Sammanfattning : During the last two decades, technological development and digitalization have had a major impact on societies worldwide. Industries have been forced to adapt to the technological development and implement new technology in order to remain competitive. LÄS MER

 2. 2. Keen to be green? Consumer perceptions of green advertising in the skincare industry : Consumer perceptions of green advertising in the skincare industry

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lana Rasool; Lisa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Green advertisements; green perceived risk; green trust; green skincare; green marketing; green content.;

  Sammanfattning : Date: 2020-06-09 Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University  Authors: Lisa Eriksson (91/08/31) Lana Rasool (97/02/23)  Title: Keen to be green? Consumer perceptions of green advertising in the skincare industry Tutor: Konstantin Lampou Keywords: Green advertisements, green perceived risk, green trust, green skincare, green marketing, green content.  Research- questions: How do consumers perceive green content in advertisements?  What aspects create perceptions of trust? What aspects create perceptions of risks? Purpose: The purpose of this study is to explore how consumers perceive green advertising practices in the skincare industry and what aspects affect perceptions of trust and risks. LÄS MER

 3. 3. BLOCK FÖR BLOCK : En jämförande studie mellan forskare och praktiker om blockkedjeteknik i revision

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lisa Törngren; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; Audit; Smart contracts; Real-time audit; Blockkedja; Revision; Smarta kontrakt; Revision i realtid;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter och utmaningar kan blockkedjetekniken erbjuda i revisionsprocessen? Studien ska undersöka samt skapa förståelse för de möjligheter och utmaningar som blockkedjetekniken medför inom revisionsprocessen och därmed bidra med ökad empirisk kunskap till det forskningsgap som identifierats inom den vetenskapliga litteraturen. Kvalitativ dokumentstudie som jämför vetenskapliga artiklar och dokument. LÄS MER

 4. 4. What role will blockchain play within the maritime shipping industry in five years? - A study using scenario planning to identify indicators of future industry transformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Ytterström; Lisa Lenberg; [2019-07-09]
  Nyckelord :Maritime shipping; Blockchain; Scenario planning; Blockchain in maritime shipping; Scenario planning analysis; Scenario building;

  Sammanfattning : The strong majority of the total carriage within global trade today is seaborne. Huge amounts of goods are handled and transported with maritime shipping everyday, making the industry one of the more prominent in terms of affecting the global economy. LÄS MER

 5. 5. Walk the talk – för en trovärdig hållbarhetsprofilering : En förklarande studie om sambandet mellan internal-external brand alignment och employee advocacy

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Madelene Eriksson; Lisa Thörn; [2019]
  Nyckelord :Sustainability marketing; Employee advocacy; Internal marketing; Brand; Hållbar marknadsföring; Employee advocacy; Intern marknadsföring; Förtroende; Brand commitment; Employer branding;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet och CSR är idag en självklarhet i många nordiska företag. Under de senaste åren kan även en ökning konstateras i konsumenters vilja att betala mer för hållbara produkter. LÄS MER