Sökning: "Lisa Vanler Pedersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Vanler Pedersen.

  1. 1. Att bära hijab i en svensk kulturell kontext : En intervjustudie av åtta svenska muslimska kvinnor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

    Författare :Lisa Vanler Pedersen; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Antalet muslimer som bor i Sverige har genom de senaste årtiondenas invandring ökat kraftigt. Detta har också lett till att islam har blivit mer synlig som en del av den religiösa offentligheten i Sverige, ett land där majoritetsbefolkningen är kristen. LÄS MER