Sökning: "Lisa Wagner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Wagner.

 1. 1. Lagerstyrning vid varierad efterfrågan : minimering av lagerförings- och ordersärkostnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Lisa Hedvall; Emma Mattson; [2015]
  Nyckelord :Varied demand; inventory control; safety stock calculation; inventory management; Varierad efterfrågan; lagerstyrning; säkerhetslagerberäkning; lagerstyrningsmetod;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte - Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur lager kan styras när varierad efterfrågan förekommer. För att uppnå syftet är målet med studien att sammanställa processer som underlättar för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. The Journey from Innocence to Experience : Philip Pullman’s His Dark Materials as a female Bildungsroman

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Nordlén; [2009]
  Nyckelord :Bildungsroman; Buckley; Campbell; development; female; His Dark Materials;

  Sammanfattning : In this essay the main aim is to consider Philip Pullman’s trilogy His Dark Materials with its female protagonist as a Bildungsroman. The principal source of the study is Jerome Buckley’s Season of Youth – The Bildungsroman from Dickens to Golding. LÄS MER