Sökning: "Lisa Wall"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Lisa Wall.

 1. 1. Ljudreduktion hos ventilationsdon; Ingenjörsmässig beräkningsmetod för uppskattning av ljudreduktion hos ventilationsdon

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Michaela Söderström; Lisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal faktorer som påverkar arbetsmiljö och en viktig aspekt är ljudmiljön. För att sträva efter en behaglig ljudnivå och undvika buller finns det många lösningar; ljudisolera väggar, alternativt montera absorbenter. I kontorslandskap kan överhörinng via ventilationssystem vara ett problem. LÄS MER

 2. 2. BIM i produktion : En undersökning om hur BIM kan implementeras  i produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Lisa Håkansson; Julia Dannfors; [2019]
  Nyckelord :BIM; Building Information Model; Bluebeam; digitalisering; produktion; Dalux;

  Sammanfattning : The object of this report is to investigate how to implement BIM into the production part of the construction industry. How NCC should act to make the transformation as smooth and easy as possible. BIM, Building Information Modelling, is a way of working where you gather all information in one place. LÄS MER

 3. 3. Privatägda offentliga platser - En fallstudie om Emporias takpark

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Lorentzi Wall; Matilda Lindby; [2018]
  Nyckelord :Privatägd offentlig plats; Privatisering; Offentlig plats; Entreprenörsurbanism; Territoriell kontroll; POPS; Privately Owned Public Spaces; Privatization; Public place; Territorial control; Entrepreneurial urbanism;

  Sammanfattning : Vår undersökning behandlar fenomenet POPS, Privately Owned Public Spaces. Offentliga platser har historiskt sett varit viktiga för en stad på grund av dess demokratiska och sociala värden. Dessa värden riskerar att försvinna när stadens offentliga platser privatiseras. LÄS MER

 4. 4. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 5. 5. Från "antifascistisk skyddsmur" till "tecken på statsförbrytelser": Narrativ analys av framställningen av Berlinmuren i Neues Deutschland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Lisa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Berlinmuren; narrativ analys; kommunism; DDR; Neues Deutschland; European Studies; Europastudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1961 a concrete wall through the city of Berlin was erected and further determined the division between a once united Germany into West and East Germany. In East Germany the communist party had the power and the newspaper Neues Deutschland to spread its propaganda, until the fall of the Berlin wall in 1989. LÄS MER