Sökning: "Lisa Wall"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Lisa Wall.

 1. 1. Privatägda offentliga platser - En fallstudie om Emporias takpark

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Lorentzi Wall; Matilda Lindby; [2018]
  Nyckelord :Privatägd offentlig plats; Privatisering; Offentlig plats; Entreprenörsurbanism; Territoriell kontroll; POPS; Privately Owned Public Spaces; Privatization; Public place; Territorial control; Entrepreneurial urbanism;

  Sammanfattning : Vår undersökning behandlar fenomenet POPS, Privately Owned Public Spaces. Offentliga platser har historiskt sett varit viktiga för en stad på grund av dess demokratiska och sociala värden. Dessa värden riskerar att försvinna när stadens offentliga platser privatiseras. LÄS MER

 2. 2. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 3. 3. Från "antifascistisk skyddsmur" till "tecken på statsförbrytelser": Narrativ analys av framställningen av Berlinmuren i Neues Deutschland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Lisa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Berlinmuren; narrativ analys; kommunism; DDR; Neues Deutschland; European Studies; Europastudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1961 a concrete wall through the city of Berlin was erected and further determined the division between a once united Germany into West and East Germany. In East Germany the communist party had the power and the newspaper Neues Deutschland to spread its propaganda, until the fall of the Berlin wall in 1989. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av förlossningsrummet – ur icke svensktalande kvinnors perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Wibeck Axelsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Förlossningsrum; platsen att föda; erfarenhet; upplevelse;

  Sammanfattning : Background:In some parts of the world women have a choice where to give birth and their birth setting. Birth can take place either at hospital, other birth setting or at home. In Sweden today, women have few options to choose their birth location and how this place is designed. LÄS MER

 5. 5. Subkulturens lagliga väggar : En designprocess mot felhantering av gasfyllda sprayburkar på allmän plats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lisa Teodorsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med graffitins frammarsch i Stockholm de senaste åren har det uppstått ett problem gällande hanteringen av sprayburkarna som används av målare. Problemet består av att sprayburkar som innehåller färg och gas vilket gör att de klassas som farligt avfall trots kastas i offentliga papperskorgar. LÄS MER