Sökning: "Lisa Widbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Widbom.

 1. 1. ”TRO, HOPP & KÄRLEK” – En kvalitativ studie om familjehemsföräldrar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Hagström; Lena Widbom; [2010-04-22]
  Nyckelord :Familjehemsföräldrar; anknytning; familjehem; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att undersöka hur familjehemsföräldrar ser på barns anknytning och familjehemsföräldrarnas egen roll gällande att främja familjehemsbarnens anknytning. Vidare undersöktes vilka olika faktorer som påverkar familjehemsföräldrarna och vilka erfarenheter dem har av att vara ett familjehem. LÄS MER

 2. 2. En stad – två världar? En kvantitativ studie gjord på tonårstjejer i två förorter, med

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Nisslert; Lisa Widbom; [2007-05-30]
  Nyckelord :Tjejer; jämställdhet; framtid; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats har varit att undersöka tjejer i högstadieåldern med avseende på hur deras liv ser ut idag och hur de vill att det ska se ut i framtiden, detta med fokus på familj och jämställdhet. Vi har också haft som avsikt att se om det finns några skillnader, utifrån ovanstående fokus, mellan tjejer på en skola där majoriteten av eleverna har etniskt svensk bakgrund och två skolor där över 90 % av eleverna har annan etnisk bakgrund än svensk. LÄS MER