Sökning: "Lisa Wigren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Wigren.

 1. 1. Drivkrafter och hinder för samverkan : En studie inom bil- och komponenttestverksamheten i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Katarina Åkerlund; Lisa Bäckvall; [2006]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Trippelhelix; Samverkan; Nätverk;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna rapport har som syfte att identifiera drivkrafter och hinder för samverkan inom och mellan företag – samhälle – universitet i bil- och komponenttestverksamheten i Norrbotten. Detta uppfylls genom att beskriva de olika initiativ för samverkan som i dagsläget finns inom de olika sfärerna. LÄS MER

 2. 2. Allmogeåker i teori och praktik - anläggning av en allmogeåker i nordvästra Kristianstad samt utvärdering av kornet Ymer, Gotlandsråg och hotade åkerogräs

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Martin Persson; Lisa Ragnarsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan har brukat jorden sen många tusen år tillbaka. Förmågan att förändraodlingslandskapet och påverka dess utseende och innehåll har dock varit störst efter andravärldskriget. Många av jordbrukslandskapets arter är synantroper dvs. att de direkt ellerindirekt är beroende av människan för sin existens. LÄS MER