Sökning: "Lisa Yngvesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Yngvesson.

 1. 1. FÖRÄNDRADE LEDNINGSPROCESSER MED VISION, SYFTE OCH MÅL SOM UTGÅNGSPUNKT Rektorer i förskolan utvecklar sin praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Yngvesson; [2021-09-20]
  Nyckelord :förskola; styrning och ledning; rektors ledarskap; aktionsforskning; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de genomför förändringar i förskolans ledningsprocesser och sitt ledarskap med stöd av teoretiska begrepp inom organisationsforskning och management. Frågeställningarna söker svar på hur rektorernas översättningsprocess sker samt vad som blir framträdande i översättningarna. LÄS MER

 2. 2. The impact of scale when using models of daylight analysis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lisa Yngvesson; Erik Adolfsson; [2018]
  Nyckelord :daylight; scale models; scale; visualization;

  Sammanfattning : The study examines the issue of scale regarding models when analyzing daylight, which scale is the most representative of a real space. There have been previous studies done regarding scale model and daylight, however, they do not look at how the scale itself can affect the experience of daylight. LÄS MER