Sökning: "Lisabet Lindbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisabet Lindbäck.

 1. 1. Ensamhet hos äldreErfarenheter från chefer inom äldreomsorgen

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Lisabet Lindbäck; [2022]
  Nyckelord :Folkhälsovetenskap; Geriatrik; Prevention; Sociala bestämningsfaktorer för hälsa; Social isolering.;

  Sammanfattning : Personer som bor på äldreboende uppger sig vara ensamma vilket visat sig ha ett samband med sjukdom och ohälsa. Hur enhetschefer på äldreboenden arbetar med att förebygga ensamheten hos äldre kan vara avgörande för att förbättra hälsan hos gruppen och skapa förutsättningar för jämlik hälsa i hela befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Sjukskoterskans beslutsfattande vid prioritering av patienter paakutmottagning : -En litteraturoversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Linda Alsin; Lisabet Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :Akutmottagning; Benner; Erfarenhet; Kliniskt beslutsfattande; Prioritering; ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prioritering av patienters medicinska angelägenhetsgrad är ofta starten på vårdkedjan. Prioriteringen utfors av sjuksköterskor och är en av deras viktigaste arbetsuppgifter på akutmottagningar. Målet är att de som är i störst behov av vård ska få vård först. LÄS MER