Sökning: "Lisabet Lindbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisabet Lindbäck.

  1. 1. Sjukskoterskans beslutsfattande vid prioritering av patienter paakutmottagning : -En litteraturoversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Linda Alsin; Lisabet Lindbäck; [2017]
    Nyckelord :Akutmottagning; Benner; Erfarenhet; Kliniskt beslutsfattande; Prioritering; ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Prioritering av patienters medicinska angelägenhetsgrad är ofta starten på vårdkedjan. Prioriteringen utfors av sjuksköterskor och är en av deras viktigaste arbetsuppgifter på akutmottagningar. Målet är att de som är i störst behov av vård ska få vård först. LÄS MER