Sökning: "Lisat-11"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Lisat-11.

 1. 1. Arbetsförmåga, livstillfredsställelse och hälsoupplevelse. Kartläggningsresultat vid analys av tidiga signaler på ohälsa respektive långvarig sjukskrivning.

  L3-uppsats,

  Författare :Nadja Gramson; [2011]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Bedömning av arbetsförmåga vid tidiga signaler på ohälsa respektive långvarig sjukskrivning är en vardaglig men många gånger svår uppgift inom företagshälsovården. Arbetsförmågan inverkar på människans välbefinnande och tillfredställelse med livet som i sin tur påverkar förmågan att arbeta. LÄS MER

 2. 2. Livsformsanalys av tre yrkesgrupper ? En studie av vardagligt liv och upplevd livstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sara Isaksson; [2008]
  Nyckelord :Livsform; arbetsterapi; aktivitetsbalans; Lisat-11; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inom livsformsanalysen belyser man, som man även gör inom arbetsterapi, en människas vardagliga aktiviteter i sin helhet. Vardagliga aktiviteter i sin helhet bildar en aktivitetsrepertoar vilken kan vara av värde att studera med tanke på dagens stress och ohälsoproblematik. LÄS MER

 3. 3. Mindfulness-träning med kognitiv psykoterapiinriktning för patienter med långvarig smärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Christin Francke; [2007]
  Nyckelord :Psykologi; Psychology; långvarig smärta; mindfulness; meditation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness training in the treatment of chronic pain, estimate the degree of mindfulness before and after intervention, and to describe the participants experience of mindfulness training. Mindfulness is defined as moment to moment, non-judgmental awareness. LÄS MER

 4. 4. Idrottens betydelse för livstillfredsställelsen hos vuxna personer med fysiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Marina Bengtsson; Caroline Glimberg; [2007]
  Nyckelord :Livstillfredsställelse; fysiska funktionshinder; arbetsterapi; handikappidrott; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuter har aktivitet som fokus och deltagande i aktiviteter kan leda till ökad livstillfredsställelse. I den betydelse som begreppet livstillfredsställelse användes i denna studie var en individ tillfredställd antingen i livet i allmänhet och/eller inom ett specifikt område (domän). LÄS MER