Sökning: "Lisbeth Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lisbeth Persson.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av vad som främjar följsamhet till livsstilsförändringar hos patienter med högt blodtryck.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lisbeth Persson; Ann-Charlotte Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :compliance; counselling; health promotion; hypertension care; lifestyle changes; följsamhet; hälsofrämjande; högt blodtryck; livsstilsförändringar; rådgivning;

  Sammanfattning : Högt blodtryck är en global välfärdssjukdom som ökar i frekvens. Levnadsvanor har stor betydelse för att en individ skall utveckla högt blodtryck. Livsstilsförändringar skall vara den inledande behandlingen, vid högt blodtryck. För att förändra livsstilen behövs utbildning och rådgivning samt motiverande samtal. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lisbeth Persson; Annika Svensson; [2010]
  Nyckelord :Experience; nursing; patient; stroke; Omvårdnad; patient; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Problemställning: Stroke är en världsomspännande, allvarlig och kostnadskrävande sjukdom. Sjuksköterskans omvårdnadsinsatser av patienter med stroke bör anpassas individuellt och syfta till att främja återhämtning och förhindra komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Nyhetsankaret : En studie om hur erfarna nyhetsankare förhåller sig till sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Lisa Jakobsson; Lisah Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nyhetsankare; Nyhetsuppläsare; Programledare; Varumärke; Trovärdighet; Rikard Palm; Lennart Persson; Ann-Britt Ryd Pettersson; Ulrika Nilsson; Yvonne Åstrand; Peter Lindgren; Jesper Börjesson; Claes Elfsberg; Bengt Magnusson; Lisbeth Åkerman; Anna Lindmarker; Aktuellt; Rapport; SVT; TV4Nyheterna; TV4;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sepsis - en vanlig och allvarlig sjukdom : Sjuksköterskans specifika omvårdnad av patienter med sepsis

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lisbeth Eklund; Maud Feldt; Ann-Margret Persson; [2009]
  Nyckelord :nursing; nurse; sepsis; omvårdnad; sjuksköterska; sepsis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är vanligt förekommande inom sjukvården och många patienter blir svårt sjuka och dör i svår sepsis eller septisk chock. Det är ett tillstånd som anses föreligga vid infektion och minst två SIRS-kriterier. Symtomen kan vara diffusa och svåra att identifiera. LÄS MER

 5. 5. Anhörigstöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lisbeth Westberg; Margareta Persson; [2005]
  Nyckelord :demens; information; anhöriga; sjukvård; stress; psykisk ohälsa; fysisk ohälsa; social ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur anhöriga till personer med demenssjukdom upplever vikten av stödåtgärder från sjukvårdspersonal. Våra frågor var: Hur viktigt är det med stödåtgärder från sjukvårdspersonal för de anhöriga till personer med demenssjukdom och vilka konsekvenser kan det bli för de anhöriga om de inte får det stöd de behöver från sjukvårdpersonal. LÄS MER