Sökning: "Lise- Lotte Månsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lise- Lotte Månsson.

  1. 1. Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande enligt patienter med diabetes typ II : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

    Författare :Emelie Eriksson; Lise- Lotte Månsson; [2020]
    Nyckelord :Diabetes mellitus typ II; patientcentrerad vård; patientperspektiv; relation mellan sjuksköterska och patient; sjukvårdspersonals attityder;

    Sammanfattning : Bakgrund: Erfarenheter kan skiljas åt mellan individer. Hur sjukvårdspersonals bemötande erfars för en patientgrupp kan därför vara olika. Diabetes typ II är den mest förekommande typen av diabetes i världen. LÄS MER