Sökning: "Lise-Lott Winnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lise-Lott Winnberg.

  1. 1. IoT användning inom kommunal verksamhet : – i Östergötland

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Lise-Lott Winnberg; Mimmi Jackléus; [2018]
    Nyckelord :Internet of things; IoT; digitalisation; Digitaliseringsmyndigheten; municipality; application; maintenance; information system; remote connection; e-services; public sector; SKL; government; IoT municipality; IT municipality; digitisation municipality; strategy; Internet of things; IoT; digitalisering; Digitaliseringsmyndigheten; kommun; tillämpning; underhåll; informationssystem; fjärranslutning; e-tjänster; offentlig sektor; SKL; regeringen; IoT kommun; IT kommun; digitalisering kommun; strategi;

    Sammanfattning : Internet of Things blir allt mer vanligt och inkluderas redan på vissa ställen i till exempel stadsplaner förnybyggnationer men finns även i smarta kontor och infrastruktur. Det finns en uppsjö med privatägdaföretag som specialiserat sig på IoT-lösningar och tillämpningar av detta på olika delar i samhället. LÄS MER