Sökning: "Lise-Lotte Karlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lise-Lotte Karlsson.

 1. 1. En djupdykning i kebabköttets mikrobiota

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Niklas Karlsson; Lise-Lotte Saxin; [2016]
  Nyckelord :Livsmedelshygien; kebab; hygien; säkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språkets betydelse för matematikinlärningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Levander; Lise-Lotte Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Matematikinlärning; språkets betydelse; kommunikation; varierande arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka pedagogernas syn på kopplingen mellan språk- och matematikinlärningen. I studien visades även olika arbetssätt och metoder som de intervjuade lärarna i studien använde för att främja språk- och matematikinlärningen. LÄS MER

 3. 3. Självkänsla : Från tanke till handling i förskolepedagogens vardag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Karlsson; Lise-Lotte Davidsson; [2013]
  Nyckelord :Självkänsla; förskola; bemötande; förskolepedagog;

  Sammanfattning : Syftet med det självständiga arbete är att visa på hur förskolepedagogerna i studien definierar begreppet självkänsla, hur de i praktiken arbetar med detta i verksamheten och hur de upplever sig ha för förutsättningar att arbeta med barns självkänsla. Frågeställningar som används är: hur definierar förskolepedagogerna begreppet självkänsla? Hur arbetar förskolepedagogerna konkret för att stärka barns självkänsla? På vilket sätt ser förskolepedagogerna ett resultat? Vilka förutsättningar har förskolepedagogerna för att stödja barn med låg självkänsla? Denna studie utgår från en kvalitativ ansats, med muntliga intervjuer och öppna frågor. LÄS MER

 4. 4. Svensk äldreomsorg- under luppen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ulrika Karlsson; Liselotte Vaxell; [2011]
  Nyckelord :anomalies; mistreatment; care scandal; home care; elderly; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Ulrika Karlsson & Lise-Lotte Vaxell Title: Swedish elderly care- Under the microscope. [translated title] Supervisor: Anders Lundberg The purpose of this study is to investigate how the Swedish news media, newspapers in particular, use the information they receive about elderly care in Sweden and how they choose to portray this to the general public. LÄS MER

 5. 5. Vårdlidande hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Lise-Lotte Nygaard Karlsson; Johanna Nyrén; [2006]
  Nyckelord :Breast cancer; Suffering; Caring; Qualitative;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken globalt gällande kvinnor. Att leva med en bröstcancersjukdom kan innebära mycket svåra lidanden. Många av kvinnorna får stora vårdbehov och där kan vårdpersonalen ibland orsaka vårdlidande utan att vara medvetna om problemet. LÄS MER