Sökning: "Liselott Holst"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Liselott Holst.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledares yrkesidentiteter : En intervjustudie med några verksamma studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Liselott Holst; [2013]
  Nyckelord :: career counselors; professional identity; discourse analysis; discourse; social comparison theory; studie- och yrkesvägledare; yrkesidentitet; diskursanalys; diskurs;

  Sammanfattning : AbstractFörfattare: Liselott HolstTitel: Studie- och yrkesvägledares yrkesidentiteter- En intervjustudie med några verksamma studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolanMasteruppsats: 91 – 120 hpHandledare: Niklas GustafsonPedagogiska Institutionen Bakgrunden till denna uppsats är att det riktats en hel del kritik mot skolans studie- och yrkesvägledning av bl.a. LÄS MER

 2. 2. Svenska handelsanställda ungdomar i Öresundsregionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Liselott Holst; Ida Lindgren; [2007]
  Nyckelord :arbete; attityder; bakgrundsfaktorer; dansk arbetsmarknad; karriär; svensk arbetsmarknad; ungdomar; värderingar; Öresundsregionen; arbejde; baggrundfaktoren; dansk arbejdsmarked; holding; karriere; svensk arbejdsmarked; unge mennesker; ?resundregionen;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att jämföra hur svenska ungdomar som arbetar inom servicebranschen i Sverige respektive Danmark ser på arbete. Vad driver vissa ungdomar att ta steget över till den danska arbetsmarknaden, medan andra väljer att stanna kvar i Sverige? Avsikten är att undersöka detta utifrån utbildningsbakgrund, kön, social klass, familjesituation och ålder för att se om det finns några samband mellan dessa faktorer och val av land att arbeta i. LÄS MER