Sökning: "Liselott Lundmark Löndahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liselott Lundmark Löndahl.

  1. 1. Digitalt kompetent lärare sökes - IKT på Sveriges lärarutbildningar

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Liselott Lundmark Löndahl; Helene Ericsson; [2009]
    Nyckelord :digital kompetens; IKT; IT; kursmål; lärarprogra;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka utbudet och innehållet av IKT-relaterade kursmål pålärarutbildningen samt att undersöka vad som görs för att implementera IKT på lärarutbildningen. För attuppnå detta syfte ämnar vi besvara följande frågor:1) Vilka lärarprogram i Sverige har IKT-relaterade kursmål inom det allmänna utbildningsområdet?) Vilka lärarprogram i Sverige erbjuder IKT-kurser som specialiseringar?3) Hur förhåller sig dessa kursmål med EU:s direktiv för digital kompetens?4) Hur jobbar man för att implementera IKT i lärarutbildningen?Som metod använder vi oss av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av kursmålen inom AUO- ochspecialiseringskurserna från alla lärarutbildningar i Sverige. LÄS MER