Sökning: "Liselotte Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Liselotte Andersson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda en kollega på en akutmottagning.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Liselotte Andersson; Maria Hedberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Guds bekräftande blick : en undersökning av anknytning i kristen själavårdslitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Magdalena Erixon; [2015]
  Nyckelord :attachment theory; counselling; relationship with God; psychology; religion.;

  Sammanfattning : This paper is based on Bowlby's attachment theory in the exploration of Christian pastoral care literature. Kirkpatrick and Granqvist account for the majority of previous research on the subject, however, not related to counselling or counselling literature. LÄS MER

 3. 3. Inte som i Gökboet : sjuksköterskors beskrivningar av omvårdnadsprocessen inom den rättspsykiatriska vården : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Liselotte Andersson; Päivi Jakum; [2009]
  Nyckelord :Forensic law; Psychiatry; Nursing; Psychiatric care; Lag om rättspsykiatrisk vård; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterskans yrkesfunktion;

  Sammanfattning : Forensic psyhiatric care protects the society by giving patients care to diminish risks of serious crimes. In their work the nurses use different care methods to help and support the patient in managing his or her life situation. To clarify how a group of nurses describe the nursing process in forensic psychiatric care. LÄS MER

 4. 4. Att leva med en livshotande sjukdom : en studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Liselotte Andersson; Jenny Hillberg; [2008]
  Nyckelord :Life-threatening disease; experience; nursing; autobiographies; Livshotande sjukdom; upplevelser; omvårdnad; självbiografier;

  Sammanfattning : Att få en livshotande sjukdom kan vara en stor kris och är ett lidande. Tidigare forskning är till stor del fokuserad på patienters upplevelser i ett terminalt skede och visar vikten av en öppen kommunikation, att leva ett aktivt normalt liv och att människors uppfattning om döden är olika. LÄS MER

 5. 5. Integration genom fotboll: Föräldrars, lärares och ledares uppfattning om ett integrationsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Agneta Andersson; Liselotte Persson; [2005]
  Nyckelord :integration; etnicitet; interaktion; etik; moral;

  Sammanfattning : Landskrona är en stad där boendet är segregerat. Fotboll är en idrott som har stark dragkraft. Landskrona BoIS driver fotbollsfritids som ett samverkans- och integrationsprojekt, där vill man skapa en meningsfull fritidssysselsättning åt barn och ungdomar som vill spela fotboll. Samtidigt vill man skapa integrationsmöligheter. LÄS MER