Sökning: "Liselotte De Mello"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liselotte De Mello.

  1. 1. Fysisk aktivitet i förskolan : en kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar arbetet med fysisk aktivitet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Cazzandra Tranberg; Liselotte De Mello; [2021]
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskolan; förskollärare; kvalitativ forskningsansats; miljö; styrdokument;

    Sammanfattning : En studie utförd med en kvalitativ forskningsansats. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna uppfattar arbetet med fysisk aktivitet för att öka barnens intresse för att vara fysiskt aktiva, samt att undersöka hur förskollärarna uppfattar begreppen fysisk aktivitet och rörelseaktivitet och om de uppfattar att miljön har en betydelse för fysisk aktivitet. LÄS MER