Sökning: "Liselotte Svensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Liselotte Svensson.

 1. 1. Inomhusmiljöns betydelse för barns lek på förskolan : En kvalitativ studie om hur utformningen av inomhusmiljön påverkar barns lek och fantasi utifrån förskollärares uppfattningar och deras närvaro i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Liselotte Svensson; Mathilda Cvitan; [2020]
  Nyckelord :Samspel; inomhusmiljön; utformning; lek; fantasi; makt; barnsyn; subjektskapande; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskap utifrån förskollärarnas uppfattningar om hur utformningen av förskolans inomhusmiljö och förskollärarnas närvaro kan påverka barns lek och fantasi. De frågeställningar som legat till grund för studien är Hur upplever förskollärarna att inomhusmiljöns utformning påverkar barns lek och fantasi? samt Vilken inverkan upplever förskollärare att deras närvaro har på barns lek? För att undersöka detta har fokusgruppsamtal med förskollärare genomförts. LÄS MER

 2. 2. Friskis&Svettis-bara för Svensson?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Helena Johnsson; Cecilia Wingård; Liselotte Johansson; [2005]
  Nyckelord :omprofilering; image; ideell förening; ofördelaktigt rykte; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : ”Det är väl någon form av tantjympa, där ni plockar äpplen och leker kissande hundar”. Detta anser Friskis&Svettis vara många ungdomars syn på föreningen i en undersökning gjord i syfte att locka unga medlemmar. Friskis&Svettis är en ideell förening utan vinstintresse. LÄS MER