Sökning: "Lisette Bergqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisette Bergqvist.

 1. 1. Hur livet upplevs efter en hjärttransplantation : en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisette Bergqvist; Karolina Rosell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärttransplantation är det sista behandlingsalternativet för de patienter som lider av avancerad hjärtsjukdom. Dock innebär en transplantation fortsatt behandling livet ut med risk för komplikationer och biverkningar av läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Användningen och tolkningen av läroplanen Lgr11 i biologiundervisningen : En undersökning om hur pedagoger omsätter läroplanen i praktiken med fokus på biologiundervisningen för skolåren 4-6

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lisette Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :Lgr11 tolkningsutrymme; läroplanens olika delar; före skrivelser har olika mening;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare tolkar läroplanen Lgr11 och hur de omsätter den i biologiundervisningen. I studien intrevjuades tio pedagoger med olika lång erfarenhet av undervisning. LÄS MER