Sökning: "Lisette Sandgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisette Sandgren.

  1. 1. Vägen ut : ett arbete om kontraktsvård

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Maria Leijon; Lisette Sandgren; [2006]
    Nyckelord :Droger och missbruk;

    Sammanfattning : Den som missbrukar alkohol eller narkotika och begår brott relaterat till missbruket, har möjlighet att erbjudas behandling istället för fängelse som straff. Vi ville med denna rapport belysa betydelsen för individen att bli erbjuden vård istället för galler. LÄS MER