Sökning: "Literary science"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Literary science.

 1. 1. Se men inte röra - Före detta gymnasieelevers upplevelser av fysisk kontakt och relationen med deras sångpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Andrea Tjäder; [2019]
  Nyckelord :fysisk kontakt; mästare – lärling; relationellt ledarskap; sångmetodik; sångundervisning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; master – apprentice; physical contact; relational leadership; singing teaching; vocal pedagogy; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar sånglektionens sociala klimat. Speciellt fokus läggs på den fysiska interaktionen mellan sångpedagog och elev. Bakgrunden till studien finns i spåren efter #metoo då bland annat ett par pedagoger från svenska musikhögskolor fick lämna sina tjänster efter anklagelser om sexuella trakasserier under lektionstid. LÄS MER

 2. 2. The Boy Who Couldn’t Grow Up : En tematisk analys av döden i J. M. Barries drama om Peter Pan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marie Degerström; [2018]
  Nyckelord :Death; Copingtheory; Catabasis; Thematic analysis; Children s literature; Literary science; Peter Pan; Döden; Copingteori; Katabasis; Tematisk analys; Barnlitteratur; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the thematic purpose of death in J.M. Barries play Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up. Peter Pan, the Darlings and Neverland each get analysed in separate chapters, to get a fuller understanding of their relation to death. LÄS MER

 3. 3. Burning the Good Book: Religion and ideology in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för engelska

  Författare :Henric Frenning; [2018]
  Nyckelord :Dystopia; Utopia; Religion; Ideology; Science fiction; Television; Literature; Biblioclasm; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The literary genre of dystopian fiction grew out of the larger science fiction genre during the first half of the 20th century. Distinctive of dystopian fiction is a tendency towards allegory. Books in the genre use allegory to make statements on a wide range of subjects. LÄS MER

 4. 4. AI-konstnärer i den fjärde industriella revolutionen - Hur hanteras AI-genererade verk upphovsrättsligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Hagelroth; [2018]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Artificiell intelligens; Upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur AI-genererade konstnärliga och litterära alster hanteras upphovsrättsligt i Sverige och i EU. Eftersom USA generellt är ledande i den tekniska utvecklingen på området kan den rättsliga regleringen där påverka Sveriges konkurrensmöjligheter. Därför görs även jämförelser med de amerikanska diskussionerna. LÄS MER

 5. 5. Sustainable E-commerce : How to integrate the dimensions of sustainability within the e-commerce sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Berglund; Marie Svanteson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; sustainability; sustainable e-commerce; case studies;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate how the three dimensions of sustainability (environmental, economic and social) can be integrated within the e-commerce sector to make it more sustainable. Methods: Firstly, a literary research was conducted to get an overall picture of the chosen topic for the study, which later was elaborated into a literature framework. LÄS MER