Sökning: "Literary science"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Literary science.

 1. 1. The Boy Who Couldn’t Grow Up : En tematisk analys av döden i J. M. Barries drama om Peter Pan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marie Degerström; [2018]
  Nyckelord :Death; Copingtheory; Catabasis; Thematic analysis; Children s literature; Literary science; Peter Pan; Döden; Copingteori; Katabasis; Tematisk analys; Barnlitteratur; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the thematic purpose of death in J.M. Barries play Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up. Peter Pan, the Darlings and Neverland each get analysed in separate chapters, to get a fuller understanding of their relation to death. LÄS MER

 2. 2. Burning the Good Book: Religion and ideology in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för engelska

  Författare :Henric Frenning; [2018]
  Nyckelord :Dystopia; Utopia; Religion; Ideology; Science fiction; Television; Literature; Biblioclasm; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The literary genre of dystopian fiction grew out of the larger science fiction genre during the first half of the 20th century. Distinctive of dystopian fiction is a tendency towards allegory. Books in the genre use allegory to make statements on a wide range of subjects. LÄS MER

 3. 3. Sustainable E-commerce : How to integrate the dimensions of sustainability within the e-commerce sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Berglund; Marie Svanteson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; sustainability; sustainable e-commerce; case studies;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate how the three dimensions of sustainability (environmental, economic and social) can be integrated within the e-commerce sector to make it more sustainable. Methods: Firstly, a literary research was conducted to get an overall picture of the chosen topic for the study, which later was elaborated into a literature framework. LÄS MER

 4. 4. Arbetartecknaren

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Jacob Habinc; [2018]
  Nyckelord :Working-class literature; class; graphic novels; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Swedish working class literature has since its origins as rebellious poems shared among working class citizens become an acclaimed literary movement. During the last century working class literature changed drastically depending on factors such as reception and literary trends, most notably the trend of autobiographic novels presenting the authors own experiences of class based injustice during “the golden age” of Swedish working class literature during the 1930s. LÄS MER

 5. 5. En hårfin skillnad mellan urval och censur : En analys av censurdebatten 2012 angående Tintin i Kongo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriella Lundberg; Josefine Norin; [2018]
  Nyckelord :Tintin in the Congos; censorship; Agenda setting theory; framing theory; literary science; journalism; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; Tintin i Kongo; censur; dagordningsteori; gestaltningsteori; litteraturvetenskap; journalistik; textanalys; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Vårt syfte med undersökningen har varit att analysera censurdebatten kring Tintin i Kongo från 2012. Med utgångspunkt från argumentet att barn måste skyddas från kontroversiell litteratur har vi framför allt varit intresserade av att förstå hur nyanser av debatten skapats genom den argumentation och det språkbruk som debattörerna har använt sig av. LÄS MER