Sökning: "Literary sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Literary sociology.

 1. 1. Renewed Shall Be Blade That Was Broken: Tolkien, Modernity and Fascist Utopia

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Joseph Ironside; [2018]
  Nyckelord :Tolkien Modernity Fascism Modernism Utopia;

  Sammanfattning : This thesis consists of a close reading and meta-analysis of themes and patterns in the works that comprise the fictional world of “Middle-Earth” created by J. R. R. Tolkien, in specific relation to the culturally prevalent views of the decadence of modernity and the ideological dynamics of fascism. LÄS MER

 2. 2. Starka barn med "jävlar anamma" : En analys av grit i klassisk barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grit; Perseverance; Goal Achievements; Children’s Literature; Social Class; Fighting Spirit; Grit; Uthållighet; Måluppfyllelse; Barnlitteratur; Social klass; Kämparanda;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka och skapa djupare förståelse för hur begreppet grit framställs som motiv i klassisk barnlitteratur. Grit kan definieras som "the disposition to pursue long-term goals with sustained interest and effort over time" (Duckworth et al, 2014, s. 2). LÄS MER

 3. 3. Betongfeeling. En studie av Nationalteaterns dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Karlsson; [2016-06-30]
  Nyckelord :Nationalteatern; svensk teater; litteratursociologi; arbetarlitteratur; Swedish drama; working-class literature; sociology of literature;

  Sammanfattning : This thesis examines how five selected dramas by Nationalteatern relates to Swedish working-class literature, but the text also serves the purpose of emphasizing the fact that Nationalteatern should be more recognized in the comparative literature sphere. Building on sociology of literature, the analysis shows that motifs such as strike, class and injustice appear in the dramas of Nationalteatern Krogen (1970), Nick Carter – dubbelagent (1970), Sune – får jag knäppa din blazer? (1971), Barn i Betong (1971) and Speedy Gonzalez I (1973). LÄS MER

 4. 4. Personlitterära sällskap, varför? : Medverkar ni på bokmässan??? Men författaren är ju död!

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Eva Nyström; [2016]
  Nyckelord :Literary societies; Associations; Collective memory; Sociology in literature; Phenomenological sociology; litterära sällskap; folkrörelser; litteratursociologi; litteratur och samhälle; personkult;

  Sammanfattning : The object of this master´s thesis is to investigate how the Swedish person literary society movement acts. The Swedish history contains the well-known popular movements with their 19:th century roots. Today, some of them have turned into factors of power. LÄS MER

 5. 5. En studie av det kvinnliga berättandets begränsningar och möjligheter i Inger Edelfeldts novell ”Riktig kärlek”.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Björk; [2015-09-18]
  Nyckelord :Inger Edelfeldt; Riktig kärlek; Gérard Genette; Sandra Gilbert; Susan Gubar; Ingrid Holmquist; Yvonne Hirdman; Michel Foucault; Carin Holmberg; Judith Butler; Anthony Giddens; literary studies; gender studies; feminism;

  Sammanfattning : The focus of the essay is to study aspects of female narration in the short story “Riktig kärlek” in the short story collection Riktig kärlek by Inger Edelfeldt. These aspects will also be contextualized using theories of literary studies, gender studies, feminism and sociology. LÄS MER