Sökning: "Literary studies"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden Literary studies.

 1. 1. Literature Education and English as a World Language : Various countries’ representation in literary texts in coursebooks in English education for upper secondary school in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hollie Muir; [2019]
  Nyckelord :English education; upper secondary school; literature education; English as a world language; engelskundervisning; gymnasieskola; litteraturundervisning; engelska som världsspråk;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate which countries and geographical regions are most prevalent in literary texts in coursebooks published before and after the curriculum change in 2011, as well as determining if there is a greater diversity of countries and regions represented in the coursebooks published after 2011. A content analysis was used as well as studies by various researchers to investigate the literary texts in the coursebooks. LÄS MER

 2. 2. The Laughter of Literature : A diachronic study of the social functions of laughter in British literature

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johannes Widegren; [2019]
  Nyckelord :cultural study; historical linguistics; literary canon;

  Sammanfattning : This paper investigates the historical development of the social functions of laughter in literature using linguistic analysis. Many previous studies have analyzed the connection between humor and laughter, but very few have looked at laughter in literature. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av styrdokument för elanläggningsinnehavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Rebecka Andersson; [2019]
  Nyckelord :Styrdokument; elanläggningar;

  Sammanfattning : Styrdokument är ett dokument innehållande riktlinjer som tas fram för att underlätta underhållsarbete. På en elanläggning kan dessa styrdokument exempelvis användas för att upprätthålla rutiner och kontroller på den tillhörande elektriska utrustningen. LÄS MER

 4. 4. Någon eller något? : En undersökning av djurgestaltning i tre skönlitterära verk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Animal; animal studies; anthropocentric; subject; object; anthropomorphism; nature culture.; Djur; djurstudier; antropocentrisk; subjekt; objekt; antropomorfism; natur kultur;

  Sammanfattning : This paper intends to examine animal portrayal in literature with the guidance of three literary works; Charlotte’s Web, The Call of the Wild and The Guest Cat. The overall purpose is to explore the representation of animals in text and see what it possibly could show about our – the humans – view of animals. LÄS MER

 5. 5. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joanna Ederyd; Sara Aneljung; [2019]
  Nyckelord :avfall; konsumtion; nedskräpning; återbruk och återvinning;

  Sammanfattning : Återvinningsstationen är den plats vi går till för att slänga förpackningar och tidningar som vi inte längre har nytta av eller som anses vara förbrukade. För många är dessa platser förknippade med ljudet av krossat glas, öllukt och smuts på kläder och händer. LÄS MER