Sökning: "Literature pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden Literature pedagogy.

 1. 1. “Is it a sin against God to be poor?” : Marxist and Pedagogical Perspectives on Oppressive Ideologies in Octavia E. Butler’s Parable of the Sower and its Potential for Teaching Critical Thinking.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Schalander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay, I have analysed the novel Parable of the Sower by Octavia E. Butler through a Marxist lens to investigate how ideological oppression is depicted through Capitalism and religion. To examine these ideologies, I analysed Lauren Olamina, the first-person narrator and her half-brother, Keith. LÄS MER

 2. 2. Vad ska vi göra med lyriken? : En granskning av uppgifter kopplade till lyrik i läroböcker för gymnasiekursen svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Upper secondary school; Swedish as a school subject; poetry; textbook analysis; pedagogy of literature; literary reception; Gymnasieskola; svenskämne; lyrik; läroboksanalys; litteraturpedagogik; litteraturreception;

  Sammanfattning : Trots att lyrik kan bidra med mycket till elevers utveckling visar såväl elever som lärare ofta en negativ eller osäker inställning till genren. Läromedel kan därför få ett stort inflytande över lyrikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Selma Lagerlöf som lärarinna i Landskrona : En studie om pedagogik -  om  undervisning i sociala, kulturella och institutionella sammanhang

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Aguilar; [2022]
  Nyckelord :Pedagogy; Selma Lagerlöf; teacher; Elementaryschool in Landskrona; Pestalozzi; Oral presentation; Hermeneutics; Dilthey; Pedagogik; Selma Lagerlöf; Elementarskolan i Landskrona; Hermeneutik; Dilthey; Högläsning; Pestalozzi; Relationell undervisning;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858-1940) is to many a known writer, a member of the Swedish Academy and a Nobel prize winner in literature. Her life has been studied and is well documented both by herself and others mainly from a literary point of view. We know that she spent time as a teacher in the southern swedish city of Landskrona (1885-1891). LÄS MER

 4. 4. Challenging the straight line : Opening a new space for LGBTQ literature in the EFL classroom through a queer phenomenological reading of young adult literature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Eric Ask Josefsson; [2022]
  Nyckelord :Queer phenomenology; Queer phenomenological pedagogy; young adult literature; reader response; LGBTQ ; normativity; upper secondary school; EFL classroom;

  Sammanfattning : This thesis aims at analysing the novel History Is All You Left Me by Adam Silvera using a queer phenomenological lens in order to reveal to what extent it depicts aspects of sexuality, consent and relationships in a non-heteronormative way. Furthermore, the thesis discusses different ways of making visible the effects of normativity on student’s learning and development through the proposed queer phenomenological pedagogy. LÄS MER

 5. 5. Automatisk återkoppling på programmeringsuppgifter : Undersökning och utveckling av hur automatisk återkoppling kan användas för att främja lärande

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hera Dalianis; [2022]
  Nyckelord :automated assessment; automated feedback; programming; automatiserad återkoppling; automatiserad bedömning; programmering;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes värdet av automatisk bedömning av programmeringsuppgifter inom högre utbildning ur studenternas perspektiv. Studien utgick från tidigare litteratur och studier om lärande av programmering för att föreslå en utvecklad pedagogik i användningen av automatbedömning. LÄS MER