Sökning: "Literature review"

Visar resultat 1 - 5 av 16464 uppsatser innehållade orden Literature review.

 1. 1. Trygghetens Tegnell. En kvalitativ studie om Folkhälsomyndighetens kommunikatörers syn på pandemins profet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jenny Fredrika Park; [2024-03-04]
  Nyckelord :COVID-19; kriskommunikation; Anders Tegnell; Folkhälsomyndigheten;

  Sammanfattning : Executive summary This research delves into the multifaceted realm of crisis communication, emphasizing its complexities, especially within the unprecedented context of the COVID-19 pandemic. Central to the study is the exploration of how media personification shapes public perceptions and, more specifically, the role of Anders Tegnell, a pivotal figure in the Public Health Agency of Sweden. LÄS MER

 2. 2. The paint loss of Callmander’s stained glass windows: An investigation of the prevalence and causes behind the paint loss on Callmander and Svenska Glasmåleri AB’s stained glass windows

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Victor Eisfeldt; [2024-02-06]
  Nyckelord :Grisaille; Stained-glass; Callmander; Vitreous Paint;

  Sammanfattning : This MA-thesis investigates the loss of grisaille paint in the stained-glass windows created by the artist Reinhold Callmander and Svenska Glasmåleri AB, with the aim of understanding the prevalence as well as the reasons behind the issue. Stained glass has historically been in the periphery of conservation. LÄS MER

 3. 3. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 4. 4. PATIENTERS UPPLEVELSER AV TVÅNGSVÅRD INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Forsman; Filippa Nilsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Patients experiences; involuntary treatment; psychiatric disorders;

  Sammanfattning : Background: In psychiatric care, nurses will most likely come across and care for patients placed under involuntary treatment orders (ITO). These patients have the right to information and participation regulated by for example the Patient Act and the Health Care Act. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Integration of Artificial Intelligence Tools in English as a Foreign Language (EFL) Pedagogy. A Literature Review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Rasmus Andersson; Axel Ringhagen; Albin Tapper; [2024-01-18]
  Nyckelord :Teachers; implementing AI; EFL classroom;

  Sammanfattning : The introduction of artificial intelligence (AI) tools in schools has sparked a polarised debate about its negative impact on critical thinking, plagiarism, and problem-solving skills. Future educators will be affected by the tools, prompting this thesis to explore their potential benefits and challenges through a literature review. LÄS MER