Sökning: "Literature review"

Visar resultat 1 - 5 av 11597 uppsatser innehållade orden Literature review.

 1. 1. "Att göra staden lite mindre dum" - En studie i drivkrafterna hos odlare vid tre olika stadsodlingsprojekt i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennie Vildskog; [2021-06-21]
  Nyckelord :urban agriculture; urban horticulture; sustainable development; motivation; stadsodling; urban odling; hållbar utveckling; drivkrafter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Stojna Bozhinova; Madalena Mabiala; [2021-06-16]
  Nyckelord :Prediabetes; person; erfarenhet; levnadsvaneförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that is increasing worldwide. Prediabetes is a condition that can lead to the development of type 2 diabetes. Its prevalence has increased steadily and without action, the number of cases of prediabetes will increase further. LÄS MER

 3. 3. Risks of the Covid-19 Vaccine Supply Chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktoria Barany; Julia Galus; [2021-06-14]
  Nyckelord :Covid-19; vaccines; vaccine supply chain; supply chain; risk;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Digitalization: An alternative method of tourism in order to reduce transportation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Georgios Skarpetis; Johan Persson; [2021-06-11]
  Nyckelord :Tourism; digital tourism; virtual tourism; tourism emissions; types of tourism;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. Anchoring and CO2 – the possibilities and barriers in reducing emissions - A case study on the Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Kristiansson; Ludvig Wall; [2021-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER