Sökning: "Lithuania"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Lithuania.

 1. 1. The EU Memory Framework and Memory Politics of the Baltic States: from Transitional to Transnational Memory Memory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Artem Spirin; [2019]
  Nyckelord :European Union; EU; Baltic states; Europeanization; politics of memory; memory framework; European Studies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The research investigates the role of the European Union in establishing a common European historical memory. It assumes the comparative dimension by taking the case of politics of memory in the Baltic states. LÄS MER

 2. 2. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Nyckelord :Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Sammanfattning : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. LÄS MER

 3. 3. Lämpliga stampopulationer av mellanspett (Dendrocopos medius) för återintroduktion i Linköping, Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Viktor Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Dendrocopos medius; Source population; Founders; Reintroduction;

  Sammanfattning : The middle spotted woodpecker (Dendrocopos medius) became extinct in Sweden in 1982. The last population inhabited a fragmented area of 300 km2 and were for a long time a characteristic species for the oak stands of Sturefors and Bjärka­Säby, south of Linköping. The reason why the species got extinct depends mostly on habitat fragmentation. LÄS MER

 4. 4. Brand Knowledge : An exploratory study on whether demographic factors affect consumer brand knowledge of a company which practices a standardized targeting strategy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Magdalena Kaminskaite; Simon Johansson; [2019]
  Nyckelord :: Brand Equity; Brand Knowledge; Gaming Equipment Industry; Razer Inc.; Standardized Marketing;

  Sammanfattning : Globalization is here to stay, and with an increasing number of brands deciding to test their fortune abroad, the importance of branding increases alike. The choice of globalizing a brand comes with potential financial benefits but it is not done without considerable effort. LÄS MER

 5. 5. Beskrivning av våld mot barn i litauiska dagstidningar : En kvalitativ innehållsanalys om hur litauiska dagstidningar beskriver våld mot barn mellan år 2016 och 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ugné Dapkeviciute; [2019]
  Nyckelord :child abuse; neglect; media coverage; Lithuania; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how Lithuanian newspapers described child abuse between the years 2016 and 2018. The study is based on 42 articles about child abuse from Lithuanian newspapers, which were later processed with qualitative content analyzis. LÄS MER