Sökning: "Litiumbatterier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Litiumbatterier.

 1. 1. The content, chemical state and accumulation of vanadium in a drill core of Alum shale from Kinnekulle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Niklas Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Alum Shale Formation; Alum shale; Kinnekulle; Vanadium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Exploitation of alum shale is a controversial subject in Sweden due to the history of pollution of the environment and groundwater, from past mining industries. The extraction of vanadium from alum shale is no different. Nevertheless the metal is a valuable resource used in tools, building, industries and aerospace materials. LÄS MER

 2. 2. Återvinning av litiumjonbatterier : En jämförelse av metallutvinningsmetoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ingrid Myhr Radell; Fanny Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten identifierar befintliga återvinningsmetoder för litiumbatterier och analyserar två avmetoderna på djupare nivå, en hydrometallurgisk metod och en pyrometallurgisk metod.Analysen är avgränsad till att utvärdera metoderna med Sverige som systemgräns och utifrånett ekologisk hållbarhets- och ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Konceptuell design av elektriskt flygplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Teo Rizvanovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våren 2019 skulle studenterna som tog sin kandidatexamen inom flyg på KTH ta fram ett eldrivet flygplan för att undersöka hur sannolik en elektrisk framtid inom flygindustrin är. Flygplanet som tagits fram i denna rapport är ett eldrivet flygplan i klassen mindre privata flygplan. Målgruppen för planet är politiker och entreprenörer. LÄS MER

 4. 4. Study and Design of a DC-DC Converter for Third Generation Solar Cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sturla Lange; [2018]
  Nyckelord :Third-generation solar cell; Dye-sensitized solar cell; DC-DC converter; Boost converter.; Tredje generationens solceller; Dye-sensitized solceller; DC-DC-omvandlare; Boost-omvandlare.;

  Sammanfattning : The perceived battery capacity of battery-powered devices can be increased by harvesting energy from readily available sources. Third generation solar cells are a good candidate for this purpose since they can be integrated with these battery-powered devices and harvest power from diffused light. LÄS MER

 5. 5. Tillståndsövervakning av järnvägsinfrastruktur : En studie för framtidens sakernas internet-lösningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Jonas Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Condition monitoring; railroad; railway; MEMS; accelerometer; MEMS; accelerometer; tillståndsövervakning; järnväg;

  Sammanfattning : Då komponenter för tillståndsövervakning idag är billiga, små storleksmässigt och kraftfullare än tidigare, kan hårdvara byggas ihop, mjukvara programmeras och sedan appliceras på kritiska delar i ett system, mer kostnadseffektivt och i större omfattning än tidigare. I stor skala kallas detta sakernas internet, och är framtiden för underhållsarbete då personal inte längre behöver vara fysiskt närvarande i samma grad som tidigare. LÄS MER