Sökning: "Litterär analys svenska 3"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Litterär analys svenska 3.

 1. 1. Fabel, motiv, tema och intrig i läroböcker för svenska 3 : En läromedelsanalys av tre läroböckers behandling av några grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Rikard Levin; [2018]
  Nyckelord :läromedelsanalys; litteraturvetenskapliga begrepp; litterär kompetens; svenska 3;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieelever är osäkra i användningen av litteraturvetenskapliga begrepp. Ändå är begreppsanvändning och analys en central del i gymnasieskolans litteraturstudium.  I uppsatsen undersöks därför hur tre läroböcker för svenska 3 behandlar de grundläggande litteraturvetenskapliga begreppen fabel, motiv, tema och intrig. LÄS MER

 2. 2. "Jag tycker det är lite kryptiskt" : fem svensklärare om litterär analys ur flera perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Azra Kasapovic; Johanna Wahldén; [2018]
  Nyckelord :Lgy11; Svenska 3; kunskapskrav; vaghet; critical literacy; litterär analys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Flera av läroplanens formuleringar är vaga och lämnas okommenterade av Skolverket. Det skapar en osäkerhet om hur lärare förväntas tolka innehållet och arbeta med det. Vi har fokuserat denna studie på den vaga frasen ”ur flera perspektiv” som återfinns i kunskapskravet om litterär analys i kursen Svenska 3. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelseoch litterär tolkning : En språk- och litteraturdidaktisk studie av Martin Widmarks Att lura en elefant

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikaela Behm; [2013]
  Nyckelord :Litteraturanalys; läsförståelse; läsförståelsetest; Martin Widmark; språk;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt att lärare upplever elevers läsförståelse som svår att bedöma är syftet med denna studie att konkretisera det komplexa begreppet läsförståelse. Jag har tagit hjälp av läsförståelseforskning för att kunna återge en samlad bild av begreppet läsförståelse. LÄS MER