Sökning: "Litteratrustudie"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Litteratrustudie.

 1. 1. Patienters upplevelser av postoperativ smärta : en litteratrustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Monica Wicksell-Jansson; [2018]
  Nyckelord :experience; nurse; patient; postoperative pain; treatment; bemötande; erfarenhet; patient; postoperativ smärta; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Personer som ska genomgå en operation räknar med att ha smärta efteråt, så kallad postoperativ smärta. Hur stark smärtan upplevs beror bland annat på patientens erfarenhet av smärta. Smärta är en upplevelse som bara kan beskrivas av personen som har den. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsen som arena för rökavvänjning : - en litteratrustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Marie Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Internet; motivation; policy; smoking cessation; workplace; Arbetsplats; internet; motivation; policy; rökavvänjning;

  Sammanfattning : Tobaksanvändning är ett av de största hoten mot vår hälsa. Det finns mycket att vinna på att sluta röka cigaretter och det är aldrig för sent för att sluta. På arbetsplatsen är det viktigt att fokusera på arbetsmiljön då denna påverkar individens välbefinnande och hälsa. LÄS MER