Sökning: "Litteratursamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Litteratursamtal.

 1. 1. Hur kan litteratursamtal främja elevers förståelse av skönlitteratur?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriella Hahn; Munira Warsame; [2019]
  Nyckelord :Litteratursamtal; Skönlitteratur; Skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa och kritiskt granska befintlig forskning om hur litteratursamtal kan användas som ett didaktiskt redskap i svenskämnet för att utveckla elevers förståelse av skönlitterära verk och stimulera elevers lust till läsning. För att kunna utforska detta har tre frågeställningar utformats. LÄS MER

 2. 2. EN GOD MÄNNISKA ÄR EN SÅ’N SOM INTE DRÄNKER HUNDAR” Etisk medvetenhet uttryckt i litteratursamtal – en kvalitativ studie

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Nissen; [2018-10-19]
  Nyckelord :etik; litteratursamtal; föreställningsvärldar; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore if, and how, Swedish students in the ninth grade show ethical awareness as well as a deeper understanding of fictional texts when discussing texts with ethical themes in small groups. It also endeavours to examine whether the students take advantage of their own as well as their classmates’ thoughts to deepen their understanding. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med litteratursamtal-samtalets betydelse för elevers kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Ohlsson; Melisa Klaic; [2018]
  Nyckelord :Litteratursamtal; Boksamtal; Samtal kring litteratur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Litteratursamtal : en gynnsam metod för att öka flerspråkiga elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emilia Kariniemi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett inkluderat litteratursamtal : En studie med andraspråkselever i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Gardstig; Danny Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Literature discussion; second language learners; scaffolding; include; Litteratursamtal; andraspråkselever; stöttning; inkludering;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka på vilka sätt lärare arbetar med litteratursamtal där det både finns elever med svenska som förstaspråk och som andraspråk. Studiens fokus är på lärares planering av litteratursamtalet och tankar om vad som är mer eller mindre framgångsrikt för andraspråkselever. LÄS MER