Sökning: "Litteraturstudie kvinnlig könsstympning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Litteraturstudie kvinnlig könsstympning.

 1. 1. Tradition utan tanke på komplikation : En litteraturstudie om hur kvinnor med könsstympning upplever vårdmötet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Röda Korsets Högskola

  Författare :Alicia Bjuhr; Christine Njeri Gikandi; [2022]
  Nyckelord :Female genital mutilation; care meeting; health care system; nursing; kvinnlig könsstympning; vårdmöte; hälso- och sjukvård; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en djupgående tradition som främst utövas inom länder i Afrika, Asien och mellanöstern. På grund av den ökande migrationen har detta blivit ett globalt problem. Kvinnor med könsstympning möter flertal komplikationer, fysiska, psykiska och inom nära relationer. LÄS MER

 2. 2. Könsstympade kvinnors upplevelse av mötet med sjukvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Yasmin Mohamed; Fatma Othman; [2022]
  Nyckelord :Circumcision; Experience; Female genital mutilation; Healthcare personnel.; Hälso- och sjukvårdspersonal; Kvinnlig könsstympning; Omskärelse; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en hälso- och människorättsfråga som sträcker sig till västländer. Det uppskattas att det bor omkring 125 miljoner kvinnor med kvinnlig könsstympning över hela världen. Ungefär 38 000 könsstympade kvinnor lever i Sverige, varav 7000 är flickor som är underåriga. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som utsatts för könsstympning och deras upplevelser av bemötandet hos vårdpersonal i västerländsk sjukvård - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ylva Karlsson; Lina Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; upplevelser; bemötande; sjuksköterska; vårdpersonal; kulturell omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns bristande kompetens och kunskap hos sjuksköterskor om ämnet könsstympning. Relaterat till den bristande kunskapen blir det svårt för sjuksköterskor att bemöta kvinnor som utsatts för könsstympning på ett värdigt sätt. LÄS MER

 4. 4. Könsstympade kvinnors upplevelser av mödra – och förlossningsvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Sabrina Selin; Emily Wetzig; [2021]
  Nyckelord :Antenatal care; female genital mutilation; maternity care; women’s experiences; Förlossningsvården; kvinnlig könsstympning; kvinnors upplevelser; mödravården;

  Sammanfattning : Background: Female genital mutilation is a harmful cultural practice that is carried out in several places around the world, despite the fact that it is a violation of women’s human rights. Worldwide, around 200 million young girls and women live with the aftermath of genital mutilation. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors erfarenhet och kunskap av att vårda kvinnor som är könsstympade : En integrativ systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annsofi Gullesand; Sabina Mossberg; [2021]
  Nyckelord :könsstympning; omskärelse; barnmorska; kvinnor; vårda; upplevelse; kunskap; erfarenhet;

  Sammanfattning : Det finns över 200 miljoner flickor och kvinnor över hela världen som är könsstympade. Migrationen ökar och i vårt mångkulturella samhälle kommer barnmorskor i sitt arbete att möta flickor och kvinnor som är könsstympade. LÄS MER