Sökning: "Litteraturstudier som metod"

Visar resultat 1 - 5 av 548 uppsatser innehållade orden Litteraturstudier som metod.

 1. 1. Att utsätta sig för risker i tjänsten : Sjuksköterskans hantering av antineoplastiska läkemedel – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Avebring; Anna-Karin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Antineoplastiska läkemedel; personlig skyddsutrustning; sjuksköterska; yrkesexponering;

  Sammanfattning : Introduktion: Under 1970-talet kom den yrkesmässiga exponeringen i samband med behandling med antineoplastiska läkemedel (ANL) i fokus. Exponeringen kan uppstå vid beredning, administrering, hantering av spill, avfall och utsöndring från patient. LÄS MER

 2. 2. Offred är (inte!) mitt namn : könsmaktsordningar och könsnormer i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Magdalena Granell; Alexandra Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudier; patriarkat; kvonnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse från 1985 är en dystopi där USA har förvandlats till den teokratiska totalitära staten Gilead som utmärker sig genom sin patriarkala struktur där Kvinnan är underordnad Mannen. Denna världssyn lutar sig på makthavarnas tolkning av Bibeln som menar att Kvinnan skapades för att tjäna Mannen och att vara foglig. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid gynekologisk cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Anderson; Felicia Sinclair; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Gynecological cancer; Nurse; Nursing care; Person-centred care;

  Sammanfattning : Anderson, P & Sinclair, F. Omvårdnad vid gynekologisk cancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjuksköterskors handhygien på sjukhus - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Pär Eklund; Frida Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :Handhygien; Sjuksköterska; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Introduktion: En god handhygien spelar en väsentlig roll i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner. På många håll brister handhygienen trots att en god handhygien är det främsta sättet att förhindra dessa infektioner. Syfte: Att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskors handhygien på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Organisationens betydelse för kvalitet och likvärdighet i arbetet med särskilt stöd i förskolan. En fallstudie i två kommuner.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Öhrström Windle; Åsa Bernvik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Organisation, stödstrukturer, kvalitet, likvärdighet, särskilt stöd, systemteori.AbstractSyfteSyftet är att undersöka hur förskollärare och förskolechefer i två kommuner upplever arbetet med särskilt stöd, de förutsättningar som ges, samt hur de kan påverka det pedagogiska arbetet i strävan för att få kvalitet och likvärdighet i arbetet med stöd och särskilt stöd i förskolan. LÄS MER