Sökning: "Litteraturundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet Litteraturundervisning.

 1. 1. Inkluderande litteraturundervisning på gymnasiet : Svensklärares resonemang om inkludering och inkluderande litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christer Holm; [2020]
  Nyckelord :Didactic inclusion; including; inclusion as a good environment for all students; inclusion as a good environment for students with disabilities in need of special support; inclusion as a community; inclusion as placement; literature didactics; literature teaching; spatial inclusion; social inclusion; Didaktisk inkludering; inkluderande; inkludering; inkludering som en bra miljö för alla elever; inkludering som en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar i behov av särskilt stöd; inkludering som gemenskap; inkludering som placering; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; rumslig inkludering; social inkludering;

  Sammanfattning : Litteraturundervisningen i svenska på gymnasiet är ett utmanande område för många svensklärare och inkludering kan upplevas vara svår. Syftet med studien är att undersöka hur några svensklärare i gymnasieskolan resonerar om inkludering i en pedagogisk miljö, samt hur lärarna resonerar angående hur de arbetar inkluderande i litteraturundervisningen, inom svenskämnet. LÄS MER

 2. 2. Eleverna och läsningen : En undersökning av läsvanor och läsattityder ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Cornelia Palmcrantz; [2020]
  Nyckelord :Läsning; skönlitteratur; gymnasieelever; attityder; litteraturundervisning; John Dewey; inquiry; elevcentrerad undervisning; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers relation till läsning av skönlitteratur på fritiden och i skolan för att få bättre kunskap om hur en framgångsrik litteraturundervisning kan bedrivas. Undersökningen utgörs av en enkätundersökning som distribuerades till fyra klasser från olika program på en gymnasieskola i Jämtland. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteraturens plats i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Meymuna Warsame; Meymuna Warsame; [2020]
  Nyckelord :skönlitteratur; högläsning; litteratursamtal; språkutveckling; undervisning; skola;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har i syfte att undersöka hur arbetet med skönlitteratur – framförallt högläsning och litteratursamtal - i klassrummet ser ut. Dessutom undersöks det vilken effekt olika metoder av litteraturundervisning har på elevers språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. "Fem minuter kvar av lektionen, ta upp era bänkböcker!" : En litteraturstudie om i vilket syfte mellanstadielärare använder skönlitteratur i undervisningen och hur det påverkar elevers motivation, intresse och syn på läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Fanny Tingsén; Julia Warda; [2020]
  Nyckelord :skönlitteratur; läsning; grundskolan 4-6; arbetssätt; undervisning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser arbetssätt i undervisningen med anknytning till skönlitteratur samt hur dessa påverkar elevers inställning till läsning i mellanstadiet. Användningen av skönlitteratur i klassrummet varierar beroende på lärares engagemang och kunskap, vilket påverkar elevers inställning i förhållande till läsning. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relationer- ett ämne för litteraturundervisningen på gymnasiet? : En studie av svensklärares inställning till och förutsättningar för att med eleverna läsa och samtala om våld i nära relationer inom ramen för litteraturundervisningen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Ekström Sandstedt; [2020]
  Nyckelord :våld i nära relationer; litteraturundervisning; känsliga ämnen; gymnasiet; estetisk och efferent läsning; handlingsutrymme; situationsdefinition;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett samhällsproblem. Ett problem som drabbar den uppväxande generationen hårt. Ungdomar kan bevittna den här typen av våld i hemmet samt utsättas för det i egna relationer. De unga personer som utsätts för våld i en nära relation vänder sig främst till vänner för att få stöd. LÄS MER