Sökning: "Liu Cixin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Liu Cixin.

 1. 1. Röd jätte : Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oliver Reuter; [2020]
  Nyckelord :Ekokritik; Apokalyps; Science fiction; Kina; Liu Cixin; Hao Jingfang; Chen Qiufan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. LÄS MER

 2. 2. Trigram och torklingar. Om översättning av kulturem och påhittade ord i en kinesisk science fiction-roman

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Tim Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :Liu Cixin; Santi; Three-Body; Trisolaris; trekropparsproblemet; översättning; litterära översättningar; Tolkning översättning ; kinesiska språket; kinesisk litteratur; science fiction; översättningsstrategi; kulturem; fantasispråk; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör andra delen av ett magisterarbete vars första del är en översättning av utvalda delar av romanen Santi av Liu Cixin från kinesiska till svenska. Uppsatsen inleds med en källtextanalys, i vilken verket som helhet och i synnerhet de översätta delarna avhandlas. LÄS MER