Sökning: "Liv Anders"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Liv Anders.

 1. 1. Ett anpassningsbart minne : Historiebruk kring Drottning Kristina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2017]
  Nyckelord :Drottning Kristina; historiebruk; historiekultur; Curt Weibull; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : Hur historia brukas är i min mening idag ett viktigt fält att undersöka. Vi lever i en allt mer sammankopplad värld med internet och sociala medier. Källkritik har genom detta blivit ett brinnande ämne. LÄS MER

 2. 2. Neocortex information processing after stroke induction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Anders Wahlbom; [2016]
  Nyckelord :Neocortex; Stroke; Information Processing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : How the brain processes all the incoming information it receives is still an unanswered question, and many different theories about how it is done exist. This thesis expands on one of these theories which views the brain's information processing as a widely distributed network phenomena, which contradicts the currently most popular hierarchical theory consisting of areas dedicated to processing specific types of information in a hierarchical manner. LÄS MER

 3. 3. Sista avrättningen i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Hallerhed; [2016]
  Nyckelord :Dödsstraff; Löderupsdramat; Löderupsmördaren; 1900; Lars Nilsson.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Klockan fem på morgonen den 23 augusti år 1900 avrättades den dödsdömde fången Lars Nilsson på länsfängelset i Malmö genom halshuggning. Det var sista gången i Skåne och tredje sista gången i Sverige som staten ansåg sig ha rätten att verkställa det ultimata kroppsstraffet: att en dömd mördare fick plikta med sitt liv. LÄS MER

 4. 4. Martin Luthers gudsrelation under tidsperioden 1483-1517 – En psykohistorisk analys ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Johan Ask; [2015]
  Nyckelord :psykohistoria; anknytningsteorin; gudsrelation; Martin Luther; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Martin Luthers gudsrelation under tidsperioden 1483 till 1517 och den eventuella utveckling som skedde i hans gudsrelation. Det görs med hjälp av psykohistoria som ett övergripande kritiskt instrument både av de biografiska källorna och uppsatsen i sig. LÄS MER

 5. 5. 30 barn varje år : om skolans ansvar för barns rätt till (ett värdigt) liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Louise Säfström; [2013]
  Nyckelord :elevhälsa; skolan; barn och unga; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; Rätten till liv; rätten till ett värdigt liv; skolan som skyldighetsbärare; självmord; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden suicide is, alongside traffic accidents, the most common cause of death amongst children. Every year approximately 30 children take their lives, and 2011 nearly 800 children was hospitalized after deliberately having harmed themselves. LÄS MER