Sökning: "Liv Fogelström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Liv Fogelström.

 1. 1. Kreativum : En fallstudie av bildsalen på Färjestadens högstadium

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Liv Fogelström; [2022]
  Nyckelord :bildsal; lärmiljö; bildundervisning; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka tankar och idéer som ligger till grund förutformandet av en nybyggd bildsal samt hur den fungerar i praktiken. Syftet är vidareatt ge en sammanställning och en utvärdering av den nya bildsalen som förhoppningsviskan bidra med kunskap och erfarenheter inför framtida skolbyggen och renoveringar. LÄS MER

 2. 2. Att leva med en livsupphållande behandling : En litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Andersson; Alexander Fogelström-Andersson; [2017]
  Nyckelord :Hemodialys; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år påbörjar cirka 1000 personer hemodialys i Sverige och cirka 3000 personer erhåller behandlingen på en permanent basis. När njurfunktion är kraftigt nedsatt, uppträder symtom som diagnostiseras som njursvikt. LÄS MER