Sökning: "Liv Kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Liv Kraft.

 1. 1. Spherically Symmetric Gravitational Collapse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Lucas Bring; [2021]
  Nyckelord :gravitational collapse; gravitation; general relativity; black hole; Schwarzschild coordinates; Gullstrand-Painleve coordinates; Friedmann-Robertson-Walker metric; finite-time collapse; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis presents a derivation of the equation of motion of particles in a dust star, as it undergoes collapse. This is done by finding exact solutions to the Einstein field equations. We follow the original work by Oppenheimer and Snyder, starting from the general spherically symmetric metric in comoving coordinates. LÄS MER

 2. 2. Körledarens arbetsglädje

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Aaron Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsglädje. Körpedagogik. Dirigering. Flow. Kommunikation. Hälsa.;

  Sammanfattning : Jag har som sångare fått arbeta med en mängd olika dirigenter. Det har väckt funderingar kring vad det är som gör att en viss musikalisk ledare lyckas med att entusiasmera, kommunicera med och nå fram till en grupp körsångare, och vad det är som brister när detta uteblir. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att vara förälder till ett barn med cancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Alvin; Linn Kraft; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelse; Barncancer; Hopp; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund I en del familjer runt om i världen diagnostiseras barn med cancer. Föräldrarna till det sjuka barnet ställs då inför en ny och utmanande livssituation när cancerdiagnosen träder in i deras liv. Ett flertal faktorer spelar in i hur konsekvenserna ter sig och hopp är en viktig del i processen. LÄS MER

 4. 4. Optimal "Belt-in-Seat" : A study to evaluate the optimal positioning of a Belt in a car's frontal seats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Bryggman; [2020]
  Nyckelord :Seatbelt; Retractor performance; Spring cassette; Belt-in-Seat Seat-integrated belt; System force; Industrial design engineering; User experience; Säkerhetsbälte; Prestanda; Fjäder kassett; Bälte monterat i Säte; extraktion- och retraktions kraft; Teknisk design; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : The world is continuously moving, and so are the life on it. As our society is constantly evolving and the width of human needs are rising, do organization need to provide new solutions that can satisfy our needs. Consequently, every designer is going to meet new challenges whenever the situation calls for it. LÄS MER

 5. 5. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER