Sökning: "Liv Lindholm"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Liv Lindholm.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av livet med endometrios : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Fagrell; Elice Lindholm Nobinder; [2019]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; experiences; endometrios; livskvalitet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Sjukdomen uppstår då fragment av livmoderslemhinnan växer in i annan vävnad utanför livmodern, vilket ger upphov till många fysiska symtom där smärta är vanligast. Dessa symtom påverkar även andra aspekter av kvinnans liv. LÄS MER

 2. 2. Att leva med stigmatiserade identiteter : En hermeneutisk studie om multikulturella hbtq-individers upplevelser kring sina identiteter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Lindholm M Zein; Joaquin Andres Casal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att synliggöra hur multikulturella hbtq-personer upplever sin vardag och hur de upplever och hanterar sina identiteter. Studien grundar sig på intresset av att undersöka hur flera stigmatiserade identiteter kan samverka och vad dessa innebär för individen. LÄS MER

 3. 3. Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende : En kvalitativ studie om vad substitutionsbehandling faktiskt innebär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Säfvenberg; Andreas Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende; LARO-programmet; substitutionsbehandling; missbruk; beroende;

  Sammanfattning : Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, förkortat till LARO, innebär att personer som är beroende av opioider blir behandlade med läkemedel för att minska suget efter andra opioider. Socialtjänsten, LARO-programmet samt polisen har alla en roll i denna typ av behandling. Socialtjänsten hjälper patienten att ansöka. LÄS MER

 4. 4. Stadsodling i Stadsplaneringen : och dess bidrag till ökad samhällelig hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anton Lindholm; [2013]
  Nyckelord :climate change; food industry; sustainability; urban farming; klimatförändring; matindustri; hållbarhet; stadsodling;

  Sammanfattning : Vårt jordklots klimat förändras till det sämre och har blivit allt mer oförutsägbart. Med enormt stor sannolikhet beror det på den utbredda förbränningen av fossila bränslen världen över som vi människor startade explosionsartat i och med industrialismen. Detta fastställer IPCC i sin 5:e klimatrapport. LÄS MER

 5. 5. Metafor - en metod att göra det privata personligt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Molly Uddenberg; [2013]
  Nyckelord :Author; writing; metaphor; images; language; acting; role; autobiography; Lacan; Socrates; Knausgård; Mann; art; artist; artistic process; artistry; writing process; teaching; student; wiggh; strand; lindholm; levi; frankl; kertész; personal; experience; private; dramaturge; script writer; editor; producer; film; theatre; literature; the unconscious; Skrivarprocesser; författare; elever; skrivarkurs; metafor; självbiografi; privat; personligt; konstnär; dramaturg; manusförfattare; förintelsen; Karl Ove Knausgård; Primo Levi; Viktor Frankl; Imre Kertész; Marianne Strand; Maj-Britt Wiggh; Åsa Lindholm; rollen; bildspråket; det omedvetna; Sally Mann; fotografi; intuition; igenkänning; näsblod; Platon; Lacan; Sokrates;

  Sammanfattning : In this study I have met three authors in a dialogue seminar on their literary work. The discussion, starting from texts by Lacan and Socrates, revolved around the dichotomy of personal and private, and how to benefit from personal material in one’s literary work. LÄS MER