Sökning: "Liv Nordlund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Liv Nordlund.

 1. 1. "Vad ska man ha all byråkrati till?" - En kvalitativ studie om styrdokument och riktlinjers betydelse för anställda som arbetar i LSS-boenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Nordlund; [2019]
  Nyckelord :LSS; Gruppboenden; Brukare; Byråkratisering; Emotionellt arbete; Detaljstyrning och Administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie riktar sig mot anställda som arbetar i gruppboende som innefattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). I flera sektorer inom den offentliga sektorn sker det en ökad detaljstyrning och den anställde får ett alltmer omfattande administrativt ansvar. LÄS MER

 2. 2. ''Det har blivit ett fängelse'' : En kvalitativ studie om hur vardagslivet för äldre personer påverkas till följd av direkt och indirekt viktimisering av inbrott

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Wessel; Linnea Nordlund; [2017]
  Nyckelord :burglary; daily life; elderly; fear; victimization; inbrott; rädsla; vardagliga liv; viktimisering; äldre;

  Sammanfattning : Brottsoffren hamnar ofta i skuggan av gärningspersonerna. Denna studie är viktimologisk och fokuserar således på individer som blivit utsatta för brott. En särskilt sårbar grupp är de äldre personerna i samhället. LÄS MER

 3. 3. Sista avrättningen i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Hallerhed; [2016]
  Nyckelord :Dödsstraff; Löderupsdramat; Löderupsmördaren; 1900; Lars Nilsson.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Klockan fem på morgonen den 23 augusti år 1900 avrättades den dödsdömde fången Lars Nilsson på länsfängelset i Malmö genom halshuggning. Det var sista gången i Skåne och tredje sista gången i Sverige som staten ansåg sig ha rätten att verkställa det ultimata kroppsstraffet: att en dömd mördare fick plikta med sitt liv. LÄS MER

 4. 4. HÄLSA, OJÄMLIKHET OCH ANSVAR - En litteraturstudie av omvårdnadsforskning som använder ett intersektionalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Gustén; Liv Nordlund; [2015-12-04]
  Nyckelord :Forskarrollen; hälsa; intersektionalitetsperspektiv; kategorier; omvårdnad; omvårdnadsforskning; ojämlikheter i hälsa; sjuksköterskans ansvar; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån en syn på hälsa som inkluderar människans sammanhang och påverkan av samhällets organisering, samt ett uppdrag för sjuksköterskan att aktivt verka mot de ojämlikheter i hälsa som existerar i vår värld, eftersöktes en kritisk teori inom omvårdnadsfältet. Intersektionalitetsperspektivet med sin förståelse för samverkandemaktordningar eller identitetskategorier har på senare år använts inom omvårdnadsforskning över hela världen för att skapa kunskap relaterat till hälsoojämlikheter. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att donera bröstmjölk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Djursvik; Annellie Nordlund; [2015]
  Nyckelord :Bröstmjölk; neonatal; kvinnors upplevelser; förtidigt född;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstmjölk har positiv inverkan på nyfödda barns hälsa, särskilt för förtidigt föddaoch sjuka barn. Donation av bröstmjölk ger fler nyfödda barn som behöver vård på sjukhusmöjligheten att få bröstmjölk som näring under deras första tid i livet. LÄS MER