Sökning: "Liv Ohlson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Liv Ohlson.

 1. 1. Clas Ohlsons levande minne

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Anna Thunander; [2007]
  Nyckelord :biografi; Insjön; Clas Ohlson; företag; industri; Dalarna;

  Sammanfattning : Clas Ohlson startade ett företag i Insjön när han var 23 år gammal. Det började som ett enmansföretag och har nu vuxit till ett imperium, och nya butiker öppnar varje år. Som människa har han lämnat markanta spår efter sig i det lilla samhället i Dalarna. Här berättas om hans liv, hans minne och tvisten om hans grav. LÄS MER

 2. 2. Hur har arbetet med intern kontroll förändrats? : En studie av några svenska bolag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Lindahl; Erica Lindgren; [2007]
  Nyckelord :Intern kontroll; Svensk kod för bolagsstyrning; finansiell rapportering; bolagsskandal;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att följa upp tre svenska bolags syn på hur det praktiska arbetet samt ansvarsfördelningen avseende intern kontroll har förändrats och utvecklats de senaste åren.Det görs en jämförelse över tid av arbetet i vartdera bolaget för att sedan jämföra om arbetet i de olika bolagen skiljer sig åt. LÄS MER