Sökning: "Liv Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Liv Persson.

 1. 1. Det är ju grunden för hela jobbet – En kvalitativ studie om sex lärares tankar och erfarenheter av relationens betydelse i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Erica Johansson; [2018-08-09]
  Nyckelord :relationer i skolan; lärar-elev relationer; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad verksamma och erfarna lärare anser vara viktigt i relationsskapandet och hur de arbetar för att skapa goda relationer. Syftet är också att undersöka vad lärare anser att goda relationer har för inflytande på lärandet. LÄS MER

 2. 2. När hjärtat stannat : En litteraturstudie om upplevelser av att överleva hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Persson; Olof Åhbeck; [2018]
  Nyckelord :Hjärtstopp; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen omkring 8000 personer av plötsligt hjärtstopp. Merparten drabbas till följd av ischemisk hjärtsjukdom. Behandling och omvårdnadsåtgärder är avgörande för överlevnad och fortsatt liv. LÄS MER

 3. 3. Livet efter hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andréa Persson; Liv Thorén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Every year, over 8000 people are affected by cardiac arrest in Sweden. Due to the fact that both the emergency care and the aftercare of these people have improved in recent years, the survival rate has increased. Extensive research is available in areas that concerns the number of survivors and post- cardiac arrest treatment. LÄS MER

 4. 4. "Det kommer ju bli kaos" : en beskrivning av sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska beredskapen på Storstockholms akutmottagningar.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liv Persson; Henrietta Stridsman Möller; [2018]
  Nyckelord :Disaster preparedness; Disaster nursing; Emergency department; Registered nurses; Perceptions; Katastrofmedicinsk beredskap; Allvarlig händelse; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet katastrofer i världen och Sverige ökar och därmed ökar även behovet av katastrofmedicinsk beredskap. Akutmottagningen utgör ofta den första kontakten med sjukvården och därför har akutsjuksköterskorna en mycket central roll vid en allvarlig händelse. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors omvårdnad av patienter med hjärtsvikt : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stina Mattsson; Hanna Persson; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; nursing care; nurses; self-care; Egenvård; hjärtsvikt; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som är förknippat med hög dödlighet. Tillståndet medför ett frekvent behov av sjukvård och utgör en stor del av den svenska hälso- och sjukvården. Hjärtsviktsvården har även påverkan på ett samhällsekonomiskt plan, då en betydande del av den svenska sjukvårdsbudgeten går till denna vård. LÄS MER