Sökning: "Liv Söderqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Liv Söderqvist.

 1. 1. JAG GER DIG MIN MORGON,JAG GER DIG MIN DAG. : En kvalitativ studie om chefers uppfattningar av tillgänglighet och uppkoppling i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Edvin Stenmark; Liv Söderqvist; [2017]
  Nyckelord :constant connectivity; availability; information and communication technology; managers’ perspective; work-life balance; boundary management;

  Sammanfattning : Kriminalvården är en statlig myndighet som i dagsläget befinner sig i startgroparna för att ta fram en tillgänglighetspolicy. De diskuterar även eventuella åtgärder för att hantera användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) kopplat till arbete. LÄS MER

 2. 2. Utan relation är vi ingenting : en intervjustudie om fältsekreterares upplevelser av detförebyggande arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Caroline Johansson; Catharina Söderqvist; [2014]
  Nyckelord :Prevention; young people; field secretary; fieldwork; socio-cultural perspective; Sustainable development; sustainability; Förebyggande arbete; ungdomar; fältsekreterare; fältarbete; sociokulturellt; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur fältsekreterare arbetar med och uppfattar det förebyggande arbetet med ungdomar. Studien har utformats som en kvalitativ intervjustudie där sju fältsekreterare från två olika kommuner deltagit. Intervjuerna utgick från en halvstrukturerad intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. Utbrändhet : Omskrivningar av psykisk ohälsa för att skaffa en önskad identitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Åsa Söderqvist; [2009]
  Nyckelord :utbrändhet; psykisk ohälsa; identitet; roller;

  Sammanfattning : Depression, stress och utbrändhet är idag de vanligaste sjukskrivningsorsakerna. Syftet med denna studie var att undersöka hur personer som drabbats av utbrändhet ser på fenomenet och hur det påverkar deras liv utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Deltagarna i studien var tre kvinnor och tre män från olika yrkesgrupper. LÄS MER