Sökning: "Liv Thoren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Liv Thoren.

 1. 1. Mitt barn har epilepsi : En litteraturstudie som beskriver vårdnadshavares erfarenheterdå barnet har epilepsi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Thorén Kornelius; Camilla Gardell; [2020]
  Nyckelord :Epilepsy; Child; Parents; Caregivers; Experiences; Epilepsi; Barn; Föräldrar; Vårdnadshavare; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ca 10,000 barn i Sverige med diagnosen epilepsi. Sjukdomen karakteriseras av okontrollerad elektrisk aktivitet i hjärnans nervceller. När ett barn drabbas av epilepsi drabbas även vårdnadshavarna på olika sätt. Familjen är ett system som påverkar varandra vilket kan vara både positivt och negativt. LÄS MER

 2. 2. Den sista utvägen : Unga vuxna med suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Thorén; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; Nursing; Psychiatric care; Suicide attempt; Suicide ideation; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk vård; Självmordsförsök; Självmordstankar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runtom i världen är det cirka 800 000 personer som begår självmord varje år. Årligen i Sverige, är det cirka 1800 personer under 19 år som någon gång har försökt ta sitt liv och en tredjedel av alla unga vuxna har haft självmordstankar. Av dessa unga vuxna lyckas 40-50 stycken ta sitt liv. LÄS MER

 3. 3. Alzheimers sjukdom : Att vara anhörig

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Carlstrand; Annika Thorén; [2017]
  Nyckelord :Alzheimer`s disease; experience; information; relative; support; Alzheimers sjukdom; anhörig; information; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom ökar stadigt och beräknas ha stigit till det dubbla år 2050. När en närstående drabbas utav Alzheimers sjukdom förändras även livet för den anhörige. Som sjuksköterska är det av stor vikt att ha kännedom om det för att på bästa sätt ge den anhörige den information och det stöd som behövs. LÄS MER

 4. 4. Personers erfarenheter av stomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Martina Thorén; Linda Norviit; [2016]
  Nyckelord :Stomi; kontroll; förändring; familj; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever runt 25 000 personer i Sverige med stomi. Dessa personers erfarenheter är att kroppsbilden förändras, skötsel av stomin krävs men även sociala situationer kan påverkas och tycks medföra att personer med stomi mår sämre än andra. LÄS MER

 5. 5. Att leva med medfött hjärtfel : -en integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Seilitz; Joel Thorén; Emelie Zachrisson; [2014]
  Nyckelord :GUCH; medfött hjärtfel; upplevelse; vuxna; integrativ litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föds cirka 800 barn med hjärtfel varje år. Framstegen inom barnkardiologi och kirurgi har resulterat i att fler uppnår vuxen ålder än tidigare. Detta medför en växande patientgrupp, så kallade grown- up congenital heart disease (GUCH) patienter. LÄS MER