Sökning: "Liv Vikström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Liv Vikström.

 1. 1. Ett bättre liv med ny teknik? : En kritisk diskursanalys av medierapporteringen vid lanseringen av Apple Watch

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Vikström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Obotligt, dödligt sjuka patienters inställningar till eutanasi och bidragande faktorer till deras inställning : Beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marlene Holmgren; Jeanette Vikström; [2016]
  Nyckelord :Euthanasia; palliative care; terminal illness; dödliga sjukdomar; dödshjälp; eutanasi; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Active euthanasia is legal in Netherlands, Belgium and Luxembourg. In Switzerland, Estonia and the states of Wasington and Oregon in USA are only doctor-assisted euthanasia legal. LÄS MER

 3. 3. Att jobba på akuten – det är en prioriteringsfråga! : En litteraturstudie om arbetet på akutmottagningen ur omvårdnadspersonalens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tove Vikström; Andrea Hörnfeldt; [2015]
  Nyckelord :Omvårdnadspersonal; akutmottagning; arbetssituation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera rapporter har visat att arbetssituationen på akutmottagningar är ansträngd och att omvårdnadspersonalen upplever stress och otillräcklighet. Situationen gör det svårt att ge en god och säker vård.Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa arbetet på akutmottagningar, ur omvårdnadspersonalens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Polyfarmacins påverkan på de äldres dagliga liv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Arkenstrand; Ann Vikström; [2015]
  Nyckelord :Polypharmacy; Fall; Aged; Literature review; Nursing problems; Polyfarmaci; Fall; Äldre; Litteraturöversikt; Omvårdnadsproblem;

  Sammanfattning : Bakgrund: I det naturliga åldrandet sker det förändringar med kroppen som påverkar den äldres dagliga liv. I åldrandet tillkommer ofta sjukdomar som kräver behandling i form av läkemedel. Termen polyfarmaci används vid användning av flera läkemedel inom vetenskapen. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar barns upplevelser av vårdmiljö

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Vikström; [2011]
  Nyckelord :Barn; Sjukhusvistelse; Vårdmiljö; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Barn skrivs in på sjukhus när deras behandling och omvårdnad inte längre kan tillgodoses i hemmet. För barn innebär sjukhusvistelse stora förändringar i deras fysiska och emotionella liv. Barns begränsade förmåga till kognitivt tänkande kan göra förändringarna svåra att hantera. LÄS MER