Sökning: "Liv Virtanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liv Virtanen.

  1. 1. Matematiken i förskolans värld. Betydelsen av pedagogernas förhållningssätt.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Satu Virtanen; [2012]
    Nyckelord :förskolemiljö; vardagsmatematik; språk; läroplanen;

    Sammanfattning : SammanfattningMatematik är ett mångfaseterat ämne som kan användas i de flesta vardagliga sysslor, vi använder matematik föratt klara praktiska, sociala och kulturella aspekter av vardagen. Eftersom matematiken tar allt större plats ivardagens liv är det desto viktigare att ge barnen en bra och stabil grund i ämnet. LÄS MER