Sökning: "Livsåskådning"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Livsåskådning.

 1. 1. Kristus - den perfekta nåjden? : Samisk shamanism i relation till en kristen livsåskådning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskapUppsala universitet/Universitetsbiblioteket

  Författare :Camilla Mårdling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Live to be mogged. The truecel tale” : En kritisk diskursanalys av forumen incels.co och looksmax.me

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Melinda Karlsson; Terese Wisberg; [2020]
  Nyckelord :Incel; subculture; critical discourse analysis; forum; pill; Incel; subkultur; kritisk diskursanalys; forum; pill;

  Sammanfattning : Under 2000-talet började en ny livsåskådning växa fram när diskussionsforum som riktade sig till så kallade incels, personer i ofrivilligt celibat, började spridas över internet. I centrum för delandet av de misogyna åsikter som fenomenet präglas av står diskussionsforumen; vilka spelar en betydande roll för skapandet av gemenskap inom gruppen. LÄS MER

 3. 3. Icke-religion i religionsundervisningen : En analys av framställningen av sekulära livsåskådningar i läromaterial för gymnasieskolans kurser i religionskunskap från 1980 till 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Albin Sjöholm; [2020]
  Nyckelord :lärobok; läroplan; religionskunskap; sekulär; sekularism; livsåskådning; religionskritik;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på framställningen av sekulära livsåskådningar i läromaterial för gymnasieskolans kurser i religionskunskap mellan 1980 och 2015. Studiens huvudfokus ligger på hur framställningen av de sekulära livsåskådningarna i läromaterialen liknar och skiljer sig med avseende på denna tidsperiod. LÄS MER

 4. 4. Transplanterade Patienters Upplevelse av Välmående och Mental Hälsa efter Transplantation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Andersson; Maria Ohm; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; Mental hälsa; organtransplantation; Systematisk litteraturstudie; Välmående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som väntar på en organtransplantation och som transplanteras har en lång och nära kontakt med sjuksköterskor och transplantations-koordinatorer. Svår sjukdom och väntan på ett nytt organ innebär en stor påfrestning och efter transplantationen väntar en livslång uppföljning och medicinering. LÄS MER

 5. 5. Livsåskådningsbegreppets många ansikten : En kvalitativ undersökning om religionsdidaktiska begreppssvårigheter för lärare i svensk gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Eldin Smajlovic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The life philosophy concept in Swedish religious education and the variation theory of learning This thesis focuses on life philosophy (livsåskådning) as a hypothetical problematic concept in Swedish secondary school religious education, based on discussions with colleagues in a Swedish secondary school. In those discussions it was clear that the faculty indeed saw the concept as hard to get around and teach. LÄS MER