Sökning: "Livsberättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Livsberättelse.

 1. 1. “Nånstans så var det som att jag gav mig själv fjärrkontrollen tillbaka” En narrativ studie som lyfter ex-kriminellas upplevelser av sin egen exitprocess från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nadja Johansson; Sara Wikström; [2020-06-02]
  Nyckelord :exitprocess; ex-kriminell; vändpunkt; kriminalitet; narrativ;

  Sammanfattning : I studien undersöks ex-kriminellas upplevelser av sin egen exitprocess från rollen som kriminell och erfarenheten av att återinträda in i det accepterade samhället igen. Vi utforskade även deras upplevelser kring stöd i processen. LÄS MER

 2. 2. NÄR LIVET FÖRÄNDRAS : Människors erfarenheter vid diagnosdebuten av Alzheimers sjukdom- ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Teller Gabriella; Liss Katarina; [2020]
  Nyckelord :Alzheimer s disease at an early stage; life story; people s experiences; nurses skills.; Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede; livsberättelse; människors erfarenheter; sjuksköterskors kompetens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är idag den vanligaste förekommande demenssjukdomen. Människans egna upplevelser av att leva med Alzheimers är mindre beforskat. Symptom som depression och oro beskrivs i tidigt skede hos människan med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Effekten av vårdarsång hos personer med vaskulär demens och Alzheimers sjukdom : en jämförande interventionsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marie Skogsbäck; Sanne Messelt Wickberg; [2020]
  Nyckelord :Behavioral and Psycological Symptoms in Dementia; music therapeutic caregiving; nursing; person-centered care; people with dementia; Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens; omvårdnad; personcentrerad vård; personer med demens; vårdarsång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 24 000 personer i någon form av demenssjukdom och med det kan många besvärliga situationer uppstå pga. kommunikationsproblem relaterat till den kognitiva svikten. LÄS MER

 4. 4. Att se personen bakom sjukdomen : Personcentrerad vård vid demenssjukdom genom vårdpersonals erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sophie Csiky; Fadi Al-Asadi; [2020]
  Nyckelord :dementia; experiences; person-centered care; systematic literature study; qualitative; demens; erfarenheter; kvalitativ; personcentrerad vård; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen insjuknar cirka 10 miljoner människor årligen i demenssjukdom. Demenssjukdom orsakar en gradvis försämring av den kognitiva förmågan och medför behov som kan vara svåra att möta. LÄS MER

 5. 5. Det brändes i mitt hjärta : Tre ungdomars livsberättelser från sin skolgång i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Lönnqvist; [2020]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; livsberättelse; elevperspektiv; grundsärskola;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute with knowledge about how students with mild intellectual disabilities experienced their schooling in primary school. The questions of the study are: • How do students describe their school attendance based on their possibility to interac at school? • What do the students` thoughts in relation to their schooling occupy? The study was based on a life-narrative perspective to provide an increased understanding of people with intellectual disabilities. LÄS MER