Sökning: "Livsberättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet Livsberättelse.

 1. 1. Återhämtning inom psykiatrisk vård : En kvalitativ innehållsanalys av hur sjuksköterskor uppfattar begreppet återhämtning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Magnus Josephson; Maja Bruun; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Nursing; Person-centered care; Psychiatric care; Recovery; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Psykiatrisk vård; Sjuksköterska; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika uppfattningar av återhämtningsbegreppet finns i psykiatrisk vård och det är oklart vilken typ av återhämtning som sjuksköterskor ska främja. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka uppfattningar sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har av begreppet återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Motiverande samtal vid depression och ångest hos vuxna : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin von Essen; Jeanette Lind; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Depression; Motivational Interviewing; Nursing; Patient-Centered Care; Depression; Motiverande Samtal MI ; Omvårdnadsperspektiv; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor upplever ett försämrat psykiskt välmående och drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige står psykisk ohälsa bakom den största anledningen till långtidssjukskrivningar. LÄS MER

 3. 3. Vem blir jag nu då? – En studie om lärares identitet i samband med covid-19

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanne Nystedt; [2021]
  Nyckelord :läraridentitet; gymnasielärare; pandemi; covid-19; lösningsorientering; flexibilitet;

  Sammanfattning : Lärares identitet skapas och omskapas kontinuerligt i samspel med omgivningen. Att känna till och stödja utvecklingen av lärares identitet har visat sig vara viktig för bland annat kvaliteten i undervisningen och engagemanget för yrket. LÄS MER

 4. 4. De bakomliggande orsakerna till ungdomskriminalitet: En kvalitativ studie om vägen till kriminella miljöer : Kriminellas livsstil i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Esra Akan; Meriem Cherif; [2021]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; särskilt utsatta områden; ungdomar; riskfaktor; brott;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka de bakomliggande orsakerna till varför människor hamnar i kriminalitet. I synnerhet fokuserar vi på att få en förståelse över vilka riskfaktorer som kan resultera till att man som ung utvecklar ett kriminellt beteende. LÄS MER

 5. 5. KONSTNÄRLIGA OCH KREATIVA UTTRYCKSFORMER SOM ARBETSMETOD I OMSORGSARBETET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Yu-Hsin Brenda Tsai; Annie Dabley; [2021]
  Nyckelord :Art; creativity; mental illness and mental disability. Art; creativity and recovery approach. Mental impairment; mental illness and expressive art.; Konst; kreativ; psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Konst; kreativ och återhämtning. Psykisk ohälsa och uttryckande konst.;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är en långvarig sjukdom som inte kan botas med enbart medicin (Bundensen m.fl. 2020). LÄS MER