Sökning: "Livscykelanalys i byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Livscykelanalys i byggnader.

 1. 1. Livscykelanalys av grundläggning - En fallstudie av 11 projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Marilena Iulia Cismaru; Tove Ahlgren; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Efter en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2022 infördes krav på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader. Syftet med ändringen är att samla in data och statistik för att i framtiden kunna införa gränsvärden på klimatpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Prefabricerade kontra platsgjutna betongstomväggar: : En utredning ur miljö- och ekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Salar Fatah Laso; Haure Omer; [2023]
  Nyckelord :Prefabricated walls; Cast-in-situ structure; LCA; cost analysis; CO2e; Concrete and Semi-prefabricated structure.; Prefabricerade betongväggar; betongstomme; platsgjutet; livscykelanalys; kalkylering;

  Sammanfattning : År efter år byggs det allt fler byggnader och med tanke på efterfrågan och behoven kommer det att fortsätta göra det framöver. Kommande åtta åren kommer Sverige att behöva bygga ca 600 000 nya bostäder för att möta hushållstillväxten. LÄS MER

 3. 3. LCA på byggnaden och dess installationer : Utsläpp av växthusgaser vid produktion av isolering kontra energianvändningen i nya byggnader

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Helena Lindholm; Susanne Dahlby; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggsektorn står idag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e) och har i det närmaste varit oförändrad medan energianvändningen i byggnader har minskat över tid. Även byggnadens installationer har förbisetts trots att de står för en betydande andel av utsläppen kopplat till en byggnads livscykel. LÄS MER

 4. 4. Tillvaratagande av spillvärme från produktion av rörledningar

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Egil Wästerby; [2023]
  Nyckelord :Spillvärme; Rörledningar; Värmetransportförluster;

  Sammanfattning : Extena är en industri som ligger i norra Sverige. Det producerar tryckrörsledningar vilket leder till en stor mängd spillvärme i kylvattnet som inte används hos Extena i dagsläget. Fabriken använder samtidigt elbatterier för uppvärmning av ett par lokaler på industriområdet. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av klimatavtrycket från tre olika skivmaterial i ett vattenburet golvvärmesystem : EPS, kork och wellpapp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Towa Jacobson; Mathilde Skogstad; [2022]
  Nyckelord :expanded polystyrene; underfloor heating system; cork; life cycle analysis; corrugated cardboard; expanderad polystyren; golvvärmesystem; kork; livscykelanalys; wellpapp;

  Sammanfattning : Byggbranschen står inför en brådskande omställning till en lägre klimatpåverkan från byggnader. Ett sätt att minska påverkan är att implementera byggvaruprodukter och material med lägre klimatavtryck, det vill säga produkter som ger upphov till mindre växthusgasutsläpp under sin livstid. LÄS MER